Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

Standaard reserveringspercentages (jaar 2022)

De standaard reserveringspercentages voor het jaar 202 zijn als volgt:

Vakantiegeld werknemer                          :   8,33%
Reservering Kort Verzuim werknemer     :  0,60%
Reservering Vrije Dagen werknemer       : 10,87%
Reservering Feestdagen werknemer       :  2,17%

Voor de vakantiewerker vindt – naast de vakantiegeldreservering - alleen een verlaagde reservering Vrije dagen (8,33%) plaats.

U ziet deze percentages terug bij de werkgever op tabblad 2, 'Wijzig premies':

Loon salarissoftware Afbeelding:
Werkgever, Wijzig premies

Afbeelding: Werkgever, Wijzig premies