We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

In het kort

· De reserveringen voor het verzuim zijn in de Uitzendbranche verdeeld naar vakantiegeld, vrije dagen, kort verzuim en feestdagen.

· Er vindt dus een gescheiden reserveringsopbouw per soort verzuim plaats.

· Op de loonstrook staan de reserveringsbedragen per verzuimsoort vermeld.

· De betaling van de reserveringen bij verzuim, verloopt via de looncomponent (incidentele beloning) 'Uitbetaling reserveringen'.

· De reserveringen zijn in principe alleen van toepassing bij verloning Met uitzendbeding (fase A, fase 1-2).

· Deze situatie sluit aan bij de Uitzend-cao van ABU en NBBU.

· Wilt u geen geld reserveren voor verzuimen, maar het loon doorbetalen bij verzuim? Zet de percentages dan op nul via de werkgever, tabblad 2 Premies.

· Wilt u de verzuimbedragen iedere week/periode uitbetalen (indien toegestaan volgens de cao)? Gaat u dan in het werknemersscherm naar tabblad 3 Overige, subtabblad Reserveringen. Bij de diverse reserveringen kunt u een vinkje zetten bij 'Direct uitbetalen'.