We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

Reserveringen in de loonberekeningen

Loonstrook werknemer
Bij de verloning voor de werknemer vindt u de automatische opbouw van de genoemde reserveringen terug. Zie de rode omkadering, rechtsonderin:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Opbouw reserveringen (percentages 2022, als voorbeeld)
Afbeelding: Loonberekening, Opbouw reserveringen (percentages 2022, als voorbeeld)

• Naast de reserveringsbedragen worden de gereserveerde uren van deze periode getoond
• Als u de cumulatieven van de reserveringen (onder) in het scherm wilt zien, ga dan naar 'Opties', 'Werkgeversinstellingen', tabblad 2 ‘Overzichten’, 'Cumulatieven voor het hele loonjaar'.Kosten werkgever
• Het tabblad 'Kosten werkgever' laat de getallen zien wat betreft de reserveringsopbouw aan de kostenkant. In ons voorbeeld totaal € 584,12:

Loon salarissoftware Afbeelding: Loonberekening, Opbouw reserveringen, Kosten werkgever
Afbeelding: Loonberekening, Opbouw reserveringen, Kosten werkgever

Deze bedragen zijn uiteraard hoger dan bij de werknemer want de kosten van de werkgever gaan over het bruto plus de premies.