Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

Overzicht Reserveringen

U kunt een overzicht oproepen van de reserveringen via:
1) 'Overzichten'
2) 'Kies overzicht'
3) 'Boekhouding'
4) 'Vakantiegeld en reserveringen'
5) U kiest daar welke reservering u wilt zien en voor welke periode. Als voorbeeld nemen we
   'Reservering Feestdagen' over het gehele jaar (tot nu toe):


Afbeelding: Vakantiegeld en reserveringen, Reservering Feestdagen

Het overzicht dat volgt, ziet er in ons voorbeeld zo uit:


Afbeelding: Reserveringen, Reservering Feestdagen

Dit overzicht geeft weer wat er gedurende het jaar (tot nu toe) is opgebouwd aan de 'Reservering Feestdagen' en wat er is uitbetaald c.q. vrij gevallen.