Aandachtspunten sector 52 Uitzendbedrijven

Intermediaire diensten

Hieronder valt het eigen, vaste personeel, zoals bijvoorbeeld de intercedenten, consulenten, filiaalhouders. Voor de indeling in deze groep dient u wel een aparte beschikking aan te vragen bij de Belastingdienst. Voor het eigen personeel is het Stipp-pensioen niet van toepassing, de werkgever dient een eigen pensioenregeling af te sluiten.