We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aandachtspunten sector 52 Uitzendbedrijven

Pensioen uitzendkrachten Stipp

Uitzendkrachten vallen onder de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (Stipp). U kunt aanleveren via Loon.

In te vullen gegevens voordat u de periodieke opgave kunt verrichten:
- Werkgeversscherm tabblad 9 'Pensioen', bij Stipp: het aansluitnummer van de werkgever.
- Werknemersscherm tabblad 1 'Personalia', subtabblad 'Adres': het e-mailadres van de werknemer moet ingevuld zijn.

Bij het draaien van de pensioenopgave – via 'LoonVandaag', start taak 'Periodieke opgave Stipp' - zult u in het overzichtsscherm eenmalig nog wat basisgegevens moeten invullen (met name contactgegevens). Loon bewaart deze voor een volgende opgave.

De pensioenopgave aan Stipp dient altijd maandelijks te gebeuren, ook al verloont u weeklonen of vierwekenlonen.