We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aandachtspunten sector 52 Uitzendbedrijven

Detachering

De Detachering is een restcategorie. De werknemers hebben in deze groep geen fasetelling (en vallen niet onder de cao voor Uitzendbedrijven). Wel vallen de werknemers onder de pensioenregeling van Stipp. Wanneer u een werknemer indeelt in de risicogroep 52 Detachering, verschijnt er automatisch een apart tabblad 'Stipp'. Hierop kunt u terugzien hoe de wekentelling verloopt en onder welke regeling de werknemer valt.