Aandachtspunten sector 35 Zorg en Welzijn

Juiste subcategorie

De sector 35 kent een aantal subcategorieën, afhankelijk van de cao waar de werkgever onder valt:

Apothekers

Lekenpersoneel (RK Kerk)

Dierenartspraktijken

Medisch specialisten

Geestelijke gezondheidszorg

Protestantse kerk

Gehandicaptenzorg

Sport

Gezondheidscentra

Tandheelkunde

Huisartsen (SPH)

Verpleegtehuizen en Thuiszorg

Huisartsenzorg

Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening

Jeugdhulpverlening

Ziekenhuizen

Kinderopvang

Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

Kraamzorg

Gezondheidszorg exclusief BAR

Indien de cao van de werkgever niet bij de subcategorieën genoemd staat, dan kiest u de generieke categorie 'Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen'. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat werkgever niet onder het pensioenfonds Zorg en Welzijn valt, in dat geval kiest u voor 'Gezondheidszorg exclusief BAR (bedrijfstakafhankelijke regelingen) '.

Voor sommige subcategorieën is een ander pensioenfonds van toepassing, namelijk voor de Apothekers en de Huisartsen (SPH).