We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aandachtspunten sector 35 Zorg en Welzijn

Overige sectorspecifieke zaken

- Voor de premieberekening wordt in deze sector (m.u.v. Apothekers) gerekend met een grondslag. Loon bepaalt deze grondslag aan de hand van de eerste verloning. Meer informatie over de grondslagen leest u in https://www.loon.nl/handleiding/Pensioenpremie_toeslag.pdf.

- Onregelmatigheidstoeslagen:
De Onregelmatigheidstoeslagen kunt u aanmaken via type Opslag. U maakt deze eenmalig aan voor de percentages die van toepassing zijn voor onregelmatige uren (niet zijnde overuren). Zie hiertoe https://www.loon.nl/Handleiding/Opslagen_onregelmatigheidstoeslagen_nieuw.pdf.

- Deeltijdfactor:

· De Deeltijdfactor wordt bepaald aan de hand van de Normuren. Deze normuren zijn gebaseerd op de cao en zijn een ‘hard’ gegeven.

· Extra gewerkte uren worden ook meegenomen in de deeltijdfactor: U kunt de standaarduren ophogen in de verloning, of Overwerk verlonen.

· Voor overwerk tegen meer dan 100% maakt u eigen overwerktypes aan, het bedrag boven de 100% wordt dan meegenomen als onregelmatigheidstoeslag.
Zie https://www.loon.nl/Handleiding/Overwerk_percentages_Loon.pdf.

· De surplus-uren (boven voltijd) moeten mee in de Deeltijdfactor

Loon regelt dit automatisch voor u wanneer u overwerk verloont of de uren ophoogt.

- Bij de pensioenberekening dient ook rekening gehouden te worden met een structurele Eindejaarsuitkering. Dit wordt dan vastgesteld op basis van het voorgaande jaar. Indien van toepassing, gaat u dan in het werkgeversscherm naar tabblad 2 'Premies', knop 'Wijzig premies'. Vul bij '% Eindejaarsuitkering vorig jaar' het desbetreffende percentage in. 'Bewaar', 'OK'. Voor de reservering voor het huidige jaar vult u het percentage in bij '% Eindejaarsreservering'.

- Bij een aantal cao’s is sprake van een minimum vakantiebijslag. Gaat u naar het werkgeversscherm tabblad 2 'Premies', knop 'Wijzig premies'. Vul bij '€ Minimum vakantiebijslag per jaar' het jaarbedrag in.

- Specifiek voor de cao Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening is er ook nog sprake van een loopbaanbudget en een individueel keuzebudget. Bij keuze voor deze groep worden deze componenten automatisch gereserveerd.

Voor meer informatie: klik eerst in het betreffende veld op het scherm, en dan op de F1-knop van uw toetsenbord.