Aandachtspunten sector 12 Metaal en techniek

Overige sectorspecifieke zaken 12 Metaal en techniek

-       Voor de premieberekening wordt in deze sector gerekend met een grondslag. Loon bepaalt deze grondslag aan de hand van de eerste verloning. Ook bij een opvolgend dienstverband wordt met deze grondslag gerekend. Alleen bij functiewijziging en aanpassing in het werkschema  moet er met de nieuwe grondslag gerekend worden. U maakt in Loon dan een geheel nieuw dienstverband aan.
Meer informatie over de grondslagen leest u in https://www.loon.nl/handleiding/Pensioenpremie_toeslag.pdf.

-       Er is sprake van een minimum vakantietoeslag. Dat betekent dat, wanneer de 8% van het brutoloon lager is dan het voorgeschreven minimum, Loon automatisch gaat rekenen met het minimum. Overigens, de pensioenpremie wordt - als voorgeschreven door het pensioenfonds - berekend over de 8 procent, niet over het minimum.

-       Voor het verwerken van overuren tegen een hoger percentage kunt u eigen overwerktypes aanmaken. Kies linksonderin voor 'Opties' en vervolgens voor 'Looncomponenten' (= toeslagen en inhoudingen). Bij 'Soort' kiest u voor 'Overwerk', u kunt door de knop 'Voeg toe' te klikken een 'Type' aanmaken.

-       Seniorenregeling/ Generatiepact: De oudere werknemer kan ervoor kiezen minder te gaan werken, met behoud van 100% pensioenopbouw. U leest hier meer over in https://www.loon.nl/handleiding/Seniorenregeling.pdf


Via het inzendportaal van de pensioenuitvoerder  geeft u één salaris door. Dit is het daadwerkelijk verdiende salaris. In uw voorbeeld is dat het 80%-salaris. Dit salaris is het verzekerd salaris voor de WIA-werknemersverzekering.
Via Inzendportaal.nl vraagt u ten behoeve van de pensioenberekening vervolgens het formulier Generatiepact aan.

Voor meer informatie: klik eerst in het betreffende veld op het scherm, en dan op de F1-knop van uw toetsenbord.