Aandachtspunten sector 01 Agrarisch bedrijf

Overige sectorspecifieke zaken 01 Agrarisch bedrijf

-        Piekarbeider: De Bloembollen, Glastuinbouw en Open teelten kennen de Piekarbeider. Zie werknemersscherm, tabblad 'Functie'. Vinkje aan bij 'Piekarbeider'. 'OK'.

-        Losse werknemer: zie werknemersscherm, tabblad 'Functie'. Standaard zet u dit vinkje aan voor het toepassen van het hoge sectorfondspercentage. Alleen bij schriftelijke arbeidsovereenkomsten van ten minste één jaar hoeft dit niet. Voor een oproepcontract waarin de omvang niet is vastgesteld, of bij een nul-urencontract, mag niet het lage percentage toegepast worden.

-        Seniorenregeling: De oudere werknemer in de Bos en Natuur, de Glastuinbouw, de Hoveniers en de LEO kan ervoor kiezen minder te gaan werken, u leest hier meer over in https://www.loon.nl/handleiding/Seniorenregeling.pdf.

Voor meer informatie: klik eerst in het betreffende veld op het scherm, en dan op de F1-knop van uw toetsenbord.