Reserveringen, bijvoorbeeld voor extra periode (13e maand)

Welke soorten reserveringen zijn er nog meer?

U kunt nog meer soorten automatische reserveringsopbouw plaats laten vinden. Het Loon-pakket heeft er in totaal zeven 'voorgebakken':Afbeelding: Werkgever, Premies (uitsnede)

Ook de volgende soorten reservering zijn dus mogelijk:
• Reservering Vrije Dagen (vooral gebruikt in de Uitzendsector)
• Reservering Kort Verzuim ( " "             )
• Reservering Feestdagen   ( " "             )
• Vrije Reservering, bijvoorbeeld voor een reservering winstuitkering
• Eindejaarsreservering werknemer

Bij deze reserveringen is de werkwijze precies hetzelfde als bij de 'Reservering extra periode'.