Reserveringen, bijvoorbeeld voor extra periode (13e maand)

Uitbetaling (vrijval) reservering in de journaalpost

Bij de daadwerkelijke uitbetaling van de reservering de 13e maand in december ziet de journaalpost 1 er zo uit:


Afbeelding: Journaal 1, Uitbetaling reserveringen

In deze situatie wordt de 'Vrijval reserveringen' van de 13e maand (€ 2.345,96) debet geboekt en hetzelfde bedrag als 'Kosten werkgever' credit. In dezelfde periode vond uiteraard ook de reguliere opbouw plaats van de reservering 13e maand, plus de reservering vakantiegeld, tezamen goed voor de bovengenoemde € 383,24.

Als u nu op 'Rapport' klikt, ziet u deze situatie eveneens:


Afbeelding: Journaal 1, Uitbetaling reserveringen

U kunt ook deze journaalpost exporteren naar de diverse boekhoudpakketten.