Invoeren overwerkpercentages in Loon

Overwerk via toeslag, en niet meer als aparte strook

Sinds 2018 is er in Loon bij overwerk altijd sprake van maar één strook per periode, en dus geen aparte strook meer voor de incidentele beloning.

In het verlengde daarvan: de optie 'overwerk' vindt u in het verloningscherm sinds 2018 niet meer onder 'incidentele beloning', maar in het 'normale' rijtje met toeslagen:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Overwerk' via de
gebruikelijke lijst met toeslagen
Afbeelding: 'Overwerk' via de gebruikelijke lijst met toeslagen


De (ene) strook met overwerk ziet er dan zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Regulier' en 'Overwerk', via één salarisstrook Afbeelding: 'Regulier' en 'Overwerk', via één salarisstrook

U ziet dat Loon, ondanks de ene strook, uiteraard wel het bijzonder tarief toepast voor het overwerk, daar waar nodig.