We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Minimum(uur)lonen

Minimumuurloon per 2024 in het kort

· Vanaf 1 januari 2024 zijn er minimumuurlonen. Die bestonden eerder nog niet en dat kon tot ongelijkheid leiden.
· Voor oproepkrachten, weekloners, vierwekenloners, en voor werknemers met een contract op basis van een ‘jaarurennorm’ geldt dat de minimumloontoets kan worden toegepast: verloonde uren x uurloon.
· De uitzondering op die regel zijn maandloners met een minimumloonafspraak die voltijd werken of regelmatig deeltijd. Voor hen wordt het minimumuurloon met een factor 1,0077 verhoogd  (262 : 260).
· Minimumuurlonen wijzigen twee maal per jaar: op 1 januari en 1 juli worden ze opnieuw bepaald. In deze uitleg gaan we uit van de situatie 1 januari 2024 t/m 30 juni 2024.