We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Minimum(uur)lonen

‘Jaarurennorm’

De jaarurennorm houdt in dat u de werknemer gelijkmatig betaalt gedurende het jaar, maar dat hij of zij niet regelmatig werkt.

Voorbeeld jaarurennorm:
Wanneer u met de werknemer een jaarurennorm van 600 uur afspreekt, dan dient u die 600 uur gelijkmatig over het jaar te verlonen en te betalen. Bijvoorbeeld elke maand 50 uur. U kunt dan wel met uw medewerker afspreken dat er wisselend wordt gewerkt. De eerste maand bijvoorbeeld 75 uur werken en de maand daarop bijvoorbeeld 25 uur werken. De verloning en de betaling blijft dan toch 50 uur per periode. De werknemer krijgt hierbij dus de werkelijk gewerkte uren uitbetaald op jaarbasis (600 uur) in plaats van een gemiddelde.

Daarom zijn de reguliere minimumuurlonen van toepassing, zoals aangegeven in het hoofdstuk ‘Overzicht minimumuurloon 2024, per leeftijd’. Dus voor 21-jarigen en ouder

€ 13,27 per uur (1e helft 2024).

‘Jaarurennorm’ instellen in Loon
U vindt de optie ‘Verloning via jaarurennorm’ in Loon bij de vaste werknemersgegevens, tabblad ’1 Personalia’, ‘Aangifte’.