We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Minimum(uur)lonen

Uitzondering: maandlonen voltijders / regelmatige deeltijders. Hoger uurloon


Echter, voor het terugrekenen naar het minimumperiodeloon voor voltijders, en regelmatige deeltijders die per maand worden uitbetaald, is in de wet opgenomen dat er gekeken moet worden naar het feitelijk aantal werkbare dagen. In het jaar 2024 zijn er feitelijk 262 werkdagen (loondagen), en niet 260. Dit houdt in concreto in dat de wettelijk minimum-uurlonen met de factor 1,0077 moeten worden verhoogd (262 : 260), ter compensatie van de twee dagen verschil.

Voor parttimers is de formele uitwerking, dat er zelfs naar het werkschema gekeken moet worden. Als deze uitwerking strikt gevolgd zou worden, heeft een werknemer die op maandag en dinsdag werkt een ander loon dan een werknemer die op woensdag en donderdag werkt. Dit is volgens ons niet uit te leggen aan de werknemer.

Loon bepaalt het minimumloon per periode dan ook voor deze parttimers met een gemiddelde op basis van 262 dagen, ongeacht op welke dagen de werknemer werkt. Met deze insteek wordt het doel van de wet bereikt, namelijk een gelijkwaardige beloning van gelijkwaardige situaties.

Wat betekent dit in de praktijk?:

Verloont u volgens de berekeningswijze ‘Minimumloon’, dan zal Loon het salaris op basis van 262 loondagen per jaar bepalen, dit ter compensatie van de twee dagen verschil. Op deze wijze zal er niet onderbetaald worden.

Als u wilt dat de werknemer het minimumuurloon ontvangt dan moet u dat instellen op het tabblad ‘2 Loon’, ‘Loon’:

Loon salarissoftware Afbeelding: Minimumuurlonen toepassen in Loon
Afbeelding: Minimumuurlonen toepassen in Loon

Voorbeeld hoger minimum-uurloon
Het minimum-uurloon voor een 21-jarige, die een maandloon ontvangt en voltijd werkt, wordt: (€ 13,27: 260) x 262 = € 13,37. Oftewel € 13,27 x 1,0077.

Dit bedrag (€ 13,37) zal ook zo op zijn of haar loonstrook staan, en dus niet de € 13,27 zoals we eerder zagen.

Verloont u volgens de berekeningswijze ‘Bruto’, dan zal Loon op het moment dat het salaris onder de minimumloonberekening uitkomt, een melding geven. Er volgt dan een oranje vlag, en u kunt dit in Loon nalezen op tabblad 'Meldingen van de loonberekening'.

Voor de minimumloontoets wordt achter de schermen namelijk rekening gehouden met 262 loondagen per jaar, ter compensatie van de twee dagen verschil.

Onderstaand ziet u de bedragen van het minimumuurloon per 1 januari 2024 voor voltijders, en regelmatige deeltijders (rekening houdend met de verhogingsfactor van 1,0077) die in Loon per maand worden uitbetaald:

Loon salarissoftware Afbeelding: Minimumuurlonen, 1e helft ‘24,
Afbeelding: Minimumuurlonen, 1e helft ‘24, voltijders/regelmatige deeltijders maandbetaling