Release notes Loon 2020

Versie 22.0.96. Gepubliceerd 1 juli 2020

· In het verloningsscherm gaat Loon er niet meer van uit dat de uren zijn aangepast zodra
  het veld 'Uren' wordt aangeklikt.

· Per 1 juli 2020 is het Aanvullend geboorteverlof mogelijk geworden. Hoe u dit in Loon
  kunt verwerken leest u in https://www.loon.nl/handleiding/Aanvullend_geboorteverlof.pdf.

· Controle op nieuwe berichten in Loon gebeurt nu direct bij het opstarten van Loon.

· Loon meldt u voortaan in 'Loon vandaag' wanneer er een factuur voor u klaarstaat.

· De ISO-landcodes en nationaliteiten zijn bijgewerkt.

· De retourmeldingen voor de UPA-berichten worden nu automatisch opgehaald wanneer
  u gaat naar 'Controleer postbus'.

· Het berekenen van een negatieve WW-premie op een nihilloon is verholpen.

· Het contractloon in de loonaangifte wordt nu altijd op basis van 260 dagen per jaar
  bepaald.

· In deze versie van Loon kunt u het Uniform Pensioenoverzicht AVH (Agrarische en
  Voedselvoorzieningshandel) maken en inzenden.

· Op het overzicht 'Voltijd-percentage' worden de uren van de werkgever weer getoond.

· Loon zal geen taak voor herziening lage WW-premie meer geven, wanneer een
  dienstverband binnen twee maanden wordt beëindigd en er sprake is van een aansluitend
  opvolgend dienstverband met de 'Code Reden uit dienst' 90.

· Het overzicht 'Verzuim/verlof' toont (waar van toepassing) weer een waarde.

· Het vinkje 'Zet klaar voor verzending naar mijn.loondossier.nl' is nu instelbaar per
  overzicht.

· Voor de risicogroep 01 Agrarisch bedrijf is in de premielijst 'Uren per dag voor
  minimumloonbepaling' toegevoegd.

· In de sector 01 Agrarische bedrijven is de pensioenverdeling in situaties met overwerk
  verbeterd.

· In de risicogroep 12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf wordt nu vakantiegeld
  gereserveerd over overwerk onder en boven fulltime inclusief opslag.

· In de risicogroep 17 Aardappelen, groente en fruit kan de PAWW nu ook opgenomen
  worden in de SEPA.

· In de risicogroep 17 Retail non-food wordt nu ook vakantiegeld opgebouwd over overwerk
  boven fulltime inclusief opslag.

· In de risicogroep 17 Retail non-food (Woninginrichting) wordt nu ook vakantiegeld
  opgebouwd over overwerk boven fulltime inclusief opslag.

· In de risicogroep 17 Retail non-food wordt nu 'Sociaal fonds' berekend tot de 1e van de
  maand waarin de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

· In de risicogroep 17 Retail non-food (Woninginrichting) wordt nu 'Sociaal fonds'
  berekend tot de 1e van de maand waarin de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd
  bereikt.

· Voor de sector 52 Uitzendbedrijven is in de premielijst 'Uren per dag' voor de
  minimumloonbepaling toegevoegd.

· In de risicogroep 53 Beveiliging is de pensioenverdeling in situaties met overwerk
  verbeterd.