Extra periode 2020. Week 53

Extra periode 2020. Week 53. In het kort

• Eens in zoveel jaar is het 'raak', dan is er in een jaar een 53e week, of een 14e vierweken-
  periode. Ook in 2020 is dat het geval.

• Als u per maand verloont speelt dit hele onderwerp '53e week / periode 14' níet.

• Als u echter per week of per vierweken verloont dan speelt het onvermijdelijk wél.

• In 2020 is er een 53e week (bij weeklonen), of een 14e periode (bij vierwekenlonen).

• Die extra periode moet verloond worden. We adviseren die extra periode ook te betalen.

• De verloning van de extra periode gaat vanzelf goed. Let u wel op de vaste toeslag-
  bedragen bij vierwekenverloningen, want die deelt Loon niet standaard door vier.

• De eventuele Bedrijfstakeigenregelingen worden automatisch correct verloond. Loon
  'kent'daarover namelijk de afspraken in de diverse sectoren.

• U hebt ook geen omkijken naar de aangifte loonheffingen en de (eventuele)
  pensioenaangifte. Want ook die gaan vanzelf goed voor de extra periode.