Extra periode 2020. Week 53

Extra periode 2020. Week 53. Aangifte loonheffingen

Er is bij de 'afwijkende' fiscus geen periode 14 voor de vierwekenaangifte. Zoals gezegd: in de aangifte loonheffingen wordt de extra periode door Loon automatisch in de laatste aangifte van het jaar 'geschoven'. Dus de 53e week c.q. de 14 vierwekenperiode gaat mee in de aangifte voor de laatste vierwekenperiode van 2020: 13. 

Verloon dus eerst periode 13 en 14 alvorens de loonaangifte over periode 13 te maken!