We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aangiften loonheffingen

Correcties aangiften loonheffingen

Loon zal bij uw Aangifte loonheffingen automatisch voor u uitrekenen wat u in een aangifte moet afdragen, inclusief de eventuele correcties.

Stel, de volgende aangifte is van mei. Loon zal dan de actuele salarisbedragen van de maanden januari, februari, maart en april vergelijken met wat er 'indertijd' is aangegeven voor die maanden. Als er een verschil is, dan wordt dat automatisch meegenomen in de aangifte van mei. Daar hebt u als gebruiker dus geen omkijken naar.

Welke wijzigingen leiden tot een correctie-aangifte?
Loon maakt geen correctie-aangifte voor elke minieme verandering. Zo zal bijvoorbeeld een wijziging in een huisnummer niet tot een correctie-aangifte leiden. Dat zou immers een stortvloed aan correctie-aangiften betekenen, zeker als u veel werknemers verloont. Een wijziging in het huisnummer wordt uiteraard wel gewoon meegenomen in de volgende (reguliere) Aangifte loonheffingen.

Wat wél tot een correctie-aangifte leidt, zijn wijzigingen in de loonberekening. Voorbeelden:
- premiebedragen
- loonheffingsbedragen
- levensloopbedragen
- bedragen auto van de zaak

Maar ook:
- gewijzigd Burgerservicenummer
- intrekking werknemer (onterecht meegegaan in de aangifte)
- alsnog toevoeging werknemer (onterecht niet meegegaan in de aangifte).

Waar zie ik de details van de (correctie)-aangifte?
U kunt op twee meerdere plaatsen de details van de (correctie)-aangifte bekijken.

1) In de Aangifte loonheffingen zelf ziet u onderaan samengevat wat deze correctie-aangifte
  inhoudt.

2) Een veel gedetailleerder overzicht van de correctie vindt u via 'Loon- en pensioenaangifte'
    (linksonder in Loon), 'Aangiften loonheffingen'. U kunt daar op de plusjes ('+') klikken om
    de aangiften steeds meer in detail bekijken:


Afbeelding: Aangiften loonheffingen, Details