We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aangiften loonheffingen

Aangifte loonheffingen via het Loon-pakket

'Loon Vandaag' zal u als taak o.a. de volgende Aangifte loonheffingen tonen. U kunt dus heel eenvoudig vanuit 'Loon Vandaag' de taak 'Loonaangifte [eerstvolgende periode] indienen' markeren. Klik daarna op 'Start taak', en het volgende scherm verschijnt:

Loon salarissoftware Afbeelding: Aangifte loonheffingen
Afbeelding: Aangifte loonheffingen

Detailniveau
Wilt u alleen het bedrag en betalingskenmerk zien, of juist alle details, of een 'middenweg'? U kunt dat zelf bepalen door bij de optie 'Detailniveau overzicht' het gewenste detailniveau te kiezen.

Voor de goede orde: uw detailniveau-keuze heeft geen enkele invloed op het bestand aangifte loonheffingen, dat naar de fiscus wordt gestuurd. Het aangiftebestand is een zogeheten XML-bestand, dat ongewijzigd blijft, wat u hier ook voor detailniveau kiest.

Controle door Loon

Loon controleert nu of er fouten of ontbrekende gegevens zijn. Zo ja, dan meldt Loon u dat. Herstel de fouten, anders kunt u geen aangifte doen.

Na 'OK' verschijnt het volgende scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Aangifte loonheffingen
Afbeelding: Aangifte loonheffingen

Overzicht ter controle door ú
Dit is nog niet de digitale aangifte zelf. Dit overzicht is gemaakt zodat ook u kunt controleren of de gegevens in de Aangifte loonheffingen juist zijn. U ziet de zogeheten collectieve gegevens staan (werkgever en totalen) en de nominatieve gegevens (per werknemer). De omschrijvingen zijn zoals die door de fiscus worden gehanteerd. De bijbehorende bedragen ziet u eveneens staan.

Te betalen bedrag: hoe en wanneer?

Op de 1e pagina van het overzicht ziet u het 'Totaal te betalen' bedrag staan. Dat bedrag maakt u over aan de fiscus. Loon helpt u daarbij met deze tekst: "Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk op 28-02-202* bijgeschreven te zijn op IBAN NL86 INGB 0002445588 ten name van Belastingdienst te Apeldoorn onder vermelding van betalingskenmerk 1131 4590 7690 1010." (in ons voorbeeld).

Als de gegevens juist zijn, klikt u op 'OK' en belandt u in dit scherm:

Loon salarissoftware Afbeelding: Aangifte loonheffingen
Afbeelding: Aangifte loonheffingen

Altijd insturen naar de Belastingdienst
Als u in het overzicht geen fouten hebt aangetroffen, kunt de Aangifte loonheffingen nú versturen. Want als er toch een aanvulling of correctie moet komen dan kunt u gewoon een nieuwe aangifte insturen (tot het einde van de aangiftetermijn), of een correctie in de volgende aangifte (na de aangiftetermijn):

Loon salarissoftware Afbeelding: Stuur altijd een aangifte in
Afbeelding: Stuur altijd een aangifte in

Met 'Verstuur' zendt u de Aangifte loonheffingen via het internet naar de Belastingdienst.

Aangifte nog niet voltooid!
Na het versturen van de Aangifte loonheffingen volgt de melding dat de aangifte is verstuurd, maar nog niet voltooid. Er moet namelijk nog twee zogeheten responsberichten van de Belastingdienst volgen.

Twee responsberichten
Het gaat om twee responsberichten. Het eerste responsbericht is wat de fiscus de 'transport-bevestiging' noemt. Dat wil zeggen dat het bericht is ontvangen, maar er nog een fout in zou kunnen zitten. Dit 'transportbevestiging'-bericht ontvangt u snel na de inzending. Vaak is dat een kwestie van hooguit een uur.

Het tweede responsbericht is de melding dat uw aangifte 'verwerkbaar is'. Deze melding laat soms iets langer op zich wachten. Eén en ander kunt u zien via 'Loon- en pensioenaangifte' (linksonderin),  'Te behandelen aangiften':

Loon salarissoftware Afbeelding: Te behandelen Aangiften
Afbeelding: Te behandelen Aangiften

Controleer postbus

Loon salarissoftware

De twee reponsberichten haalt Loon automatisch voor u naar binnen als u Loon opstart. Maar het kan ook via de knop 'Controleer postbus', die u rechtsonderin Loon vandaag ziet staan:

Loon salarissoftware fbeelding: Aangifte loonheffingen, kopie Werkgever
Afbeelding: Loon vandaag, Controleer postbus

Melding: geen te behandelen aangiften meer
Zodra de twee responsberichten binnen zijn voor de verstuurde aangifte, krijgt u de melding dat er geen te behandelen aangiften meer zijn. De digitale Aangifte loonheffingen is nu voltooid.  Let op: Dit wil niet per se zeggen dat de aangifte 100% in orde is. Na de twee respons-berichten zou het in theorie kunnen zijn dat er toch nog fouten worden 'ontdekt' in de aangifte, hoewel die kans uiterst klein is.