Correctie loonaangifte over de jaargrens

Belastingdienst over los correctiebericht 2022


Dien los correctiebericht 2022 niet te vroeg in
Een los correctiebericht over 2022 kunt u pas indienen vanaf 1 februari 2023. Eerder kan de Belastingdienst dit bericht niet verwerken. Stuurt u eerder een correctie in, dan kan dit onterechte naheffingen of terugbetalingen tot gevolg hebben.

Als u over het laatste aangiftetijdvak 2022 aangifte loonheffingen moet doen, kunt u pas een los correctiebericht over 2022 versturen als de uiterste aangiftetermijn van het laatste tijdvak is verstreken.

Corrigeren tot 1 februari 2023
Als u in januari een aangifte over 2022 wilt corrigeren, stuur dan een correctiebericht mee bij de aangifte van december 2022. Dit kan tot 1 februari 2023.
Wilt u in januari de aangifte van december corrigeren? Dan doet u dit niet door een correctiebericht, omdat de uiterste aangiftetermijn nog niet verstreken is. Dien dan een nieuwe of aanvullende aangifte in.

Onterecht losse correctie
Hebt u in januari onterecht een losse correctie ingediend, dan herstelt u dit door alsnog de correctie met de aangifte van december 2022 in te sturen.

Indienen losse correctieberichten
Vanaf 1 februari kunt u de loonaangiften van het vorige kalenderjaar corrigeren via losse correctieberichten. Wilt u meerdere tijdvakken corrigeren, dan heeft het de voorkeur om alle correcties in 1 los correctiebericht te verwerken. U ontvangt dan 1 bericht van de Belastingdienst waarin alle tijdvakken verwerkt zijn.

Let op!
U kunt alleen een correctiebericht insturen als u eerder een aangifte over het tijdvak hebt ingediend.