Arbeidsovereenkomsten opstellen met Loon

Definitief maken arbeidsovereenkomsten

Wanneer werkgever en werknemer de overeenkomst hebben ondertekend – en deze dus rechtsgeldig is – kunt u de arbeidsovereenkomst in Loon definitief maken.
U gaat hiertoe weer naar het beginscherm, selecteert het concept en drukt op de knop Maak definitief.

Loon salarissoftware Afbeelding: Arbeidsovereenkomst,
Maak definitief

Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, Maak definitief