Arbeidsovereenkomsten opstellen met Loon

Arbeidsovereenkomst. Menu-opties

U ziet in het scherm 'Arbeidsovereenkomsten' aan de linkerkant een keuzemenu waarin u diverse bepalingen en bedingen kunt selecteren die u van toepassing wilt laten zijn voor dit contract. Bij de meeste opties is een uitklapmenu aanwezig waardoor meer keuzes beschikbaar worden.

Rechts ziet u de basis van een arbeidsovereenkomst, met de meest basale onderdelen. Hieraan kunt u dus via het linkermenu bepalingen toevoegen:

Loon salarissoftware Afbeelding:
'Werknemer','Arbeidsovereenkomst', alle onderdelen (uitsnede)
Afbeelding: 'Werknemer','Arbeidsovereenkomst', alle onderdelen (uitsnede)

Loon helpt u

Tijdens het toevoegen van onderdelen krijgt u hier en daar meldingen en waarschuwingen. In ons voorbeeld hebben we een werknemer in de 33 Horeca ingevoerd, deze heeft een fulltime dienstverband voor een jaar.

• We zien dat Loon automatisch het een en ander uit de werknemersgegevens heeft overgenomen. Uiteraard de NAW, maar ook de Functie en de datum van het Einde contract: 

Loon salarissoftware Afbeelding:
'Werknemer','Arbeidsovereenkomst'
Afbeelding: 'Werknemer','Arbeidsovereenkomst'

• U kunt ervoor kiezen een Proeftijd toe te voegen, iets wat meestal wel gebeurt. U hebt geleerd dat bij een overeenkomst van een jaar maximaal 1 maand kan zijn. U hoeft dit niet te onthouden, want deze informatie vindt u terug als u klikt op de 'i' in het tekstballonnetje, dat u in het contract ziet staan:

Afbeelding: 'Werknemer','Arbeidsovereenkomst', Melding bij de i in het tekstballonnetje

• U meent vervolgens een Concurrentiebeding te kunnen toevoegen. Wellicht even de regel uit de WWZ over het hoofd gezien dat er alleen een concurrentiebeding toegepast kan worden bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Aangezien Loon uiteraard niet kan bepalen of er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn, zal het aanvinken nog wel mogelijk zijn, maar volgt er bij het aanvinken een waarschuwing.

• Even teruggaand naar het Proeftijdbeding: we veranderen de 'Datum Einde contract' naar een datum binnen 6 maanden na aanvang van de overeenkomst. Loon zal hier een controle op uitvoeren. U krijgt dan in het 'onderwaterscherm' de waarschuwing dat er geen proeftijdbeding gekozen kan worden:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Arbeidsovereenkomst, onderwaterscherm Afbeelding: Arbeidsovereenkomst, onderwaterscherm