We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aanzegging, verlenging en bevestiging opstellen met Loon

Schriftelijke vastlegging reeds bestaande mondelinge arbeidsovereenkomst

Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 wordt de nieuwe systematiek van WW-premieheffing geïntroduceerd. Voor schriftelijke overeenkomsten voor onbepaalde tijd – niet zijnde oproepovereenkomsten – mag dan de lage WW-premie toegepast worden.

Het kan gebeuren dat werkgever en werknemer al jaren op mondelinge basis een overeenkomst voor onbepaalde tijd hebben, of dat bijvoorbeeld het contract verloren is geraakt. Met de optie ‘Bevestiging’ kan in dat geval alsnog schriftelijk worden vastgelegd dat er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, zodat de lage WW-premie toegepast kan worden.

Gaat u naar de optie 'Arbeidsovereenkomsten' in het hoofdscherm van Loon, dat is linksonder 'Werknemers' en dan links klikken op 'Arbeidsovereenkomsten'. U komt in het volgende scherm, waar u de optie ‘Bevestiging’ ziet:

Loon salarissoftware Afbeelding: ‘Arbeidsovereenkomsten’, ‘Bevestiging’
Afbeelding: ‘Arbeidsovereenkomsten’, ‘Bevestiging’

Wanneer u op deze knop drukt, kunt u in het volgende scherm de reeds bestaande afspraken schriftelijk vastleggen.

Dit betreffen alleen de voorwaarden die van belang zijn voor het toepassen van de lage WW-premie. Mocht u alle arbeidsvoorwaarden willen vastleggen, dan kunt u gebruik maken van de optie ‘Arbeidsovereenkomst’.