We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aanzegging, verlenging en bevestiging opstellen met Loon

Overeenkomst voor bepaalde tijd: Aanzeggen of Verlengen

Per 1 januari 2015 bestaat de aanzegplicht. Dit brengt met zich mee dat de werkgever uiterlijk één maand voordat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt de werknemer schriftelijk moet mededelen:
(i) óf de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet en zo ja,
(ii) onder welke voorwaarden.
Dit geldt voor alle arbeidsovereenkomsten van 6 maanden of langer, behalve voor overeenkomsten zonder vastgestelde einddatum (bijvoorbeeld voor een bepaald project).