9: Serieverlonen

9.4 Resulaten herziene serieverloningen

9.4.1 Verschillen in de loonstrook door herrekening of opnieuw berekenen

Door herrekening of het opnieuw berekenen van een loon, ontstaan er verschillen in de loonstrook. Soms heeft deze wijziging te maken met een correctie in onze software maar het kan ook zijn dat er premies met terugwerkende kracht zijn gewijzigd. Het kan tevens zo zijn dat u zélf naderhand wijzigingen in een bestaande loonstrook wilt doorvoeren.

Stel dat u na de initiële februari-verloning te horen krijgt dat de uren en dagen voor de oproepkrachten niet in orde waren, en dat er nog een bruto toeslag aan een werknemer had moeten worden betaald. Dat vult u via het plusje voor een extra looncomponent - in ons voorbeeld - zo in bij het scherm 'Gegevens voor verloning':


Afbeelding: 'Gegevens voor serieverlonen', Wél al eerder loon voor deze periode

Wanneer u de verloning met de nieuwe gegevens wilt verwerken, krijgt u na 'Verloon' een melding als deze in beeld:


Afbeelding: 'Resultaat van verloning', Wél al eerder loon voor deze periode

Loon weet dat er twee lonen zijn die afwijken van de vorige, en er vier niet zijn gewijzigd.


Na 'OK' verdwijnt de melding. Het resultatenscherm dat u ziet, toont diverse kolommen:

Afbeelding: 'Resultaten van serieverlonen', Wél al eerder loon voor deze periode

9.4.2 Kolommen bij herziene verloningen

Loon toont u in de kolommen onder andere, van links naar rechts:
- Een blauw 'vlaggetje' voor de gewijzigde verloningen
- Wat in eerste instantie het netto bedrag was, via 'Te betalen (oud)'
- Wat nu het netto bedrag is, via 'Te betalen (nieuw)'
- Het resulterende verschil in netto loon, onder de kop 'Verschil Te betalen'
- Het resulterende verschil in de kosten werkgever, middels 'Verschil Kosten werkgever
- En als opmerking 'Gewijzigd'.

9.4.3 Cockpit bij herziene verloningen

Uw 'cockpit' zit linksbovenin. Daar kunt u per werknemer de loonstrook oproepen, eenvoudigweg door de werknemer te markeren. Zo kunt u de stroken één voor één doorlopen en checken. Deugt er een verloning niet, dan vinkt u die uit en slaat de rest op zoals u gewend bent: met 'OK'.

U kunt de 'Kosten werkgever' oproepen, de 'Grondslagen' en eventuele 'Meldingen'.

9.4.4 Nieuwe strook en 'Verschil'

Als u een werknemer met een loonverschil markeert, ziet u links de nieuwe, dus herziene strook, en rechts de verschillen. Voor alle duidelijkheid is de verschillenstrook groot gemarkeerd met 'Verschil':


Afbeelding: 'Resultaten van serieverlonen', Nieuwe strook, en verschil met vorige strook

9.4.5 Verschillenlijst
Met de optie 'Verschillenlijst' (linksonderin) ziet u het oude te betalen bedrag staan, en daarnaast het nieuwe te betalen bedrag. Het resultaat is uiteraard het netto verschil.

Bovendien ziet u de totalen in dit overzicht staan:

Afbeelding: 'Verschillenlijst'

NB De verschillenlijst laat ook de werknemers zien voor wie er geen verschil is in het netto loon in vergelijking met de eerdere strook van dezelfde periode.

Geef hier 'OK' om terug te keren naar de nieuwe strook en de verschillenstrook.

9.4.6 Oude strook zien?

Als u de oude strook wilt zien (dus de strook vóórdat u de wijzigingen doorvoerde), vink dan het veldje 'Verschil' uit. U vindt die optie rechtsbovenaan.


Afbeelding (uitsnede): 'Resultaten van serieverlonen', Geen verschil tonen maar 'Bestaande'

Om vergissingen te voorkomen is de oorspronkelijke strook groot gemarkeerd met 'Bestaand'.

9.4.7 Toon Reserveringsverloningen

Een handige optie bevindt zich links onderin het resultatenscherm: 'Toon reserverings-verloningen'. Met deze optie komt er een 'plusje' bij de werknemers te staan.

Als u op het 'plusje' klikt kunt u ook kiezen voor de reserveringsverloning, zoals de reservering van het vakantiegeld.


9.4.8 Bestaande lonen vervangen, en verrekenen in volgende loonperiode

Als u na de herziene (serie)verloning 'OK' geeft dan toont Loon u een melding als deze:


Afbeelding: 'Verloningen opslaan', 'Bestaande lonen vervangen?'

Een belangrijke aspect is: 'Verreken het verschil in een volgende loonperiode'. Deze optie staat standaard aangevinkt omdat een verrekening van de verschillen in een volgende periode het meest voor de hand ligt.

Als u echter niet wilt dat het verschil in een volgende loonperiode wordt verrekend, vink deze optie dan uit. In dat geval moet u zélf de netto loonverschillen verwerken. De netto verschillen moet u dan dus zélf bepalen en verwerken.

Wij gaan er evenwel vanuit dat u de gewijzigde lonen opslaat.

9.4.9 Correcties in volgende verloningsperiode
We draaien nu – voor het eerst - de strook voor de volgende periode. In ons voorbeeld juni.

O.a. de lonen met de 'Correcties uit eerdere periodes' zijn gemarkeerd met een oranje vlag. Als u zo'n verloning oproept, ziet u de betreffende correctie staan op de loonstrook:

Afbeelding: 'Loonstrook', Correcties uit eerdere periodes

Als u vervolgens klikt op het tabblad 'Meldingen' ziet u dat de correctie die is ontstaan uit periode 5 in periode 6 wordt verwerkt:


Afbeelding: 'Loonstrook', Meldingen

In dit voorbeeld heeft Loon er dus voor gezorgd dat de nabetaling vanzelf in de volgende periode heeft plaatsgevonden. Dat is een aanmerkelijke verbetering omdat u dit soort verschillen eerst zelf, dus 'met de hand' moest regelen.