9: Serieverlonen

9.2 Serieverlonen: alles zichtbaar en invulbaar in een scherm

9.2.1 Samenvatting serieverlonen

1) Markeer vanuit 'Loon Vandaag' de taak 'Periode [eerstvolgende periode] verlonen'.
2) Klik op 'Start taak'. U belandt vanzelf in het scherm voor het (serie)verlonen

De individuele loonberekening en de serieberekeningen zijn in elkaar geschoven. Bovendien zijn de reguliere verloning, de toeslagen, inhoudingen en de incidentele (= bijzondere) beloningen ook vanuit het (serie)verloningsscherm benaderbaar.

U ziet zo direct alle salarisgegevens van een werknemer. En u kunt in hetzelfde scherm extra looncomponenten invullen. Wisselen van tabbladen is dus niet nodig. Het scherm ziet er - als u er voor het allereerst komt - zo uit:

Afbeelding: Gegevens voor verloning

De werking spreekt grotendeels voor zich. Onderstaand worden de hoofdlijnen nader beschreven. Eerst de linkerkant van het scherm: de salarisgegevens van de werknemers. En daarna de rechterkant van het scherm: de looncomponenten per werknemer.

9.2.2 Linkerkant: salarisgegevens alle werknemers

Per werknemer ziet u de diverse salarisgegevens staan. U kunt o.a. de gewenste periode kiezen, en met het euro-teken de verloningsstatus van deze werkgever zien.

Aanpasbare en niet aanpasbare velden
De gegevens die u aan kunt passen staan in witte velden, de data die u niet kunt aanpassen in het grijs.

Als u één of meerdere 'witte' velden aanpast (bijvoorbeeld de uren en/of de dagen van niet-oproepkrachten) dan verschijnt er bij de werknemer een symbool in de kolom 'Extra'. Hover daarboven met de muis en u ziet de oorspronkelijke waarden staan, en ook de door u aangepaste. En de financiële gevolgen daarvan:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Wit' veld aangepast. Extra
informatie

Afbeelding: 'Wit' veld aangepast. Extra informatie

Wel of niet reeds verloond
Als een werknemer voor de gekozen periode nog niet is verloond dan staat er een rood kruisje bij de naam, en is de werknemer standaard uitgevinkt. Is er wel al verloond voor deze periode dan ziet u een groen vinkje staan, en is de werknemer standaard aangevinkt.

Geen loonsoorten (maand, week) door elkaar

Bij Loon klikt u aan welke lonen u wilt berekenen, bijvoorbeeld maand- of weekloon. Een serieverloning kan alleen over een bepaald type loon worden uitgevoerd. Dus bijv. alleen maandlonen. Maandlonen en weeklonen tegelijkertijd is niet mogelijk. Als er in het bedrijf geen werknemers zijn met bijv. weeklonen, dan kunt u de optie 'Weekloon' niet aanvinken.

Kolommen toevoegen
Met een klik op de rechtermuisknop, en dan de optie 'Kolommen', kunt u eenvoudig kolommen toevoegen, of juist uit beeld laten verdwijnen:

Loon salarissoftware Afbeelding: Welke kolommen wilt u
zien?
Afbeelding: Welke kolommen wilt u zien?

Loon onthoudt uw instellingen. De volgende keer dat u in dit scherm belandt, ziet u de door u gewenste kolommen weer staan.

Kolommen verplaatsen
U kunt ook de getoonde volgorde van de kolomen eenvoudig wijzigen. Houdt u de linkermuisknop op een kolom (bovenin) en schuif die kolom naar de gewenste plaats. Laat dan de muisknop los.

Loon onthoudt uw instellingen. De volgende keer dat u in dit scherm belandt, ziet u de door u gewenste kolomvolgorde weer staan. 

Nadere selecties binnen een kolom (‘filteren')
U kunt binnen een kolom een nadere selectie toe laten passen. Als u bijvoorbeeld met de rechtermuisknop op 'Werkschema' klikt dan ziet u dat u onderin wederom kunt kiezen voor 'Werkschema'. Klik daarop en u kunt aangeven welke werkschema's u gefilterd wilt hebben. In ons voorbeeld de werknemers met een regelmatig werkschema:


Afbeelding: Nadere selecties binnen een kolom (filteren)

Dit kan handig zijn als u alleen werknemers met een bepaald werkschema wilt verlonen. Bijvoorbeeld de oproepkrachten (‘Onregelmatig')

Deze nadere filtering op werknemers kunt u in alle kolommen toepassen waarbij zo'n filtering nuttig kan zijn. Als er sprake is van een filter dan toont Loon dat met een « links naast de gefilterde kolom. NB Loon onthoudt de gekozen filtering niet als u het verloningsscherm hebt verlaten.

Als u de filtering wilt opheffen, kies dan via dezelfde weg voor 'Toon alle'.

Werknemers sorteren
Met deze opzet kunt u de werknemers per kolom sorteren. Klik op 'Dagen' en u ziet de werknemer(s) met de meeste loondagen per periode bovenaan staan. Klik nog een keer op de kolom 'Dagen' en u ziet juist de werknemer(s) met de minste loondagen per periode bovenaan.

U kunt op die manier alle kolommen sorteren. Dus ook de kolom 'Werkschema', waarmee u direct de 'Onregelmatigen' (oproepkrachten) handig onder elkaar ziet staan.

Verder kunt u de werknemers selecteren op 'Verloond' of 'Niet verloond' via deze optie, linksbovenin:


Afbeelding: Selectie op werknemers 'Verloond'

Met de twee plusjes opent u een lijst met alle mogelijke toeslagen, inhoudingen en incidentele beloningen voor alle geselecteerde werknemers.

Loon salarissoftware Afbeelding: collectief toevoegen
looncomponenten, voor alle geselecteerde werknemers

Afbeelding: collectief toevoegen looncomponenten, voor alle geselecteerde werknemers


Deze ene lange lijst vervangt de drie aparte lijsten die er eerst waren voor de toeslagen, inhoudingen en incidentele beloningen. Het grote voordeel daarbij is dat u hoeft te kiezen uit maar één lijst. Daarbij weet Loon om wat voor component het gaat, en hoe die correct moet worden verloond. Onder de keuze 'Incidentele beloningen' vindt u de bijzondere beloningen, zoals een eenmalige bonus, provisie en vakantiegeld. Loon zal die automatisch verlonen met de bijzondere tabellen.

Zie voor meer uitleg het volgende hoofdstuk (9.2.3), waarin het toevoegen van looncomponenten nader wordt uitgelegd, maar dan per individuele werknemer. De werkwijze is echter identiek.

Collectieve vrije tekst
In de twee regels 'Vrije tekst' kunt naar believen invullen. Ze worden - indien gevuld - op de loonstrook afgedrukt. Deze vrije tekst betreft alle aangevinkte werknemers.

U kiest de collectieve vrije tekst via de dubbele plusjes, en dan de laatste optie(s):

Loon salarissoftware Afbeelding: Vrije tekst invoeren, collectief

Afbeelding: Vrije tekst invoeren, collectief

Voorbeeld: In december zou u de tekst 'Prettige feestdagen' hier in kunnen vullen. Die tekst verschijnt dan op de loonstroken van alle werknemers (van deze werkgever), en alleen voor de maand december.

9.2.3 Rechterkant: looncomponenten per werknemer

Aan de rechtkant van het scherm ziet u - bij een nieuwe verloning - per geselecteerde werknemer de (eventuele) vaste toeslagen en inhoudingen staan. Zoals de reiskosten, of een maandelijkse toeslag.

Als u 'links' een andere werknemer kiest, zal van hem of haar bij 'looncomponenten' de vaste data verschijnen. U kunt zich daarbij niet vergissen in de werknemer want die wordt bij naam genoemd.

Toevoeging looncomponenten per werknemer
Met het plusje aan de rechterkant van het scherm opent u een lijst met alle mogelijke eenmalige toeslagen, inhoudingen en incidentele (= bijzondere) beloningen voor de geselecteerde werknemer:

Loon salarissoftware Afbeelding: toevoegen looncomponenten,
per werknemer
Afbeelding: toevoegen looncomponenten, per werknemer

Deze ene lange lijst vervangt de drie aparte lijsten die er eerst waren voor de toeslagen, inhoudingen en incidentele beloningen (= bijzondere beloningen). Het grote voordeel daarbij is dat u hoeft te kiezen uit maar één lijst. Daarbij weet Loon om wat voor component het gaat, en hoe die correct moet worden verloond. Onder de keuze 'Incidentele beloningen' vindt u de bijzondere beloningen, zoals een eenmalige bonus, provisie en vakantiegeld. Loon zal die automatisch verlonen met de bijzondere tabellen.

Toevoegen eenmalige looncomponent. Voorbeeld
U wilt het looncomponent 'bruto toeslag' eenmalig invoeren voor de geselecteerde werknemer. Klik op de plus-icoon, en dan voor 'Bruto'. U krijgt vervolgens het scherm in beeld waar u uit de diverse bruto toeslagen een keuze kunt maken. In het onderstaande voorbeeld een Bruto Ploegentoeslag.

De rest spreekt voor zich. Het werkt zoals u gewend bent. Als u de eenmalige looncomponent hebt toegevoegd, toont Loon die in het blauw in plaats van in het zwart (voor de vaste looncomponenten):

Afbeelding: toevoegen looncomponenten, eenmalige component (blauw)

Op dezelfde wijze kunt u andere eenmalige looncomponenten toevoegen voor deze werknemer. Zoals overwerk, een bonus, et cetera.

Individuele vrije tekst
In de twee regels 'Vrije tekst' kunt naar believen invullen. Ze worden - indien gevuld - op de loonstrook afgedrukt. Deze vrije tekst betreft alleen de gekozen (= gemarkeerde) werknemer:


Afbeelding: Vrije tekst invoeren, individueel


Voorbeeld: Een werknemer heeft in de drukke maand oktober vrijwillig een flink aantal extra uren gewerkt. Voor hem zou u hier de tekst 'Dank voor je hulp in drukke tijden!' in kunnen vullen. Die tekst verschijnt dan op de loonstrook van alleen deze werknemer, en uitsluitend voor de oktober-strook.

9.2.4 Favorieten aanmaken

U kunt bij 'Verlonen' ook uw eigen Favorieten aanmaken voor de door u vaak gebruikte toeslagen, inhoudingen en incidentele beloningen. Die hebt u dan voortaan direct in beeld.

Als u nog geen Favorieten hebt, dan ziet het scherm er bij klikken op het plusje zo uit:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen looncomponent,
Wijzig favorieten
Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Wijzig favorieten


Kies eenvoudigweg de door u gewenste toeslag, inhouding of incidentele beloning, en klik dan op de rechtermuisknop. In ons voorbeeld een Bruto, Ploegentoeslag:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Voeg
*** toe aan favorieten

Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Voeg *** toe aan favorieten


Die Favoriet krijgt vervolgens een 'oranje ster' en belandt bij deze werkgever in de keuzelijst:

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Favoriet
toegevoegd
Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Favoriet toegevoegd

Voortaan staat deze Favoriet helemaal bovenaan in de lijst, dus makkelijk zichtbaar, en direct te kiezen. Dit geldt uiteraard ook voor andere Favorieten die u eventueel aanmaakt, zoals in onderstaand voorbeeld met favoriete toeslagen, inhoudingen, en favoriete incidentele beloningen (in ons voorbeeld Bonus en Provisie):

Loon salarissoftware Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Meerdere
Favorieten toegevoegd

Afbeelding: Toevoegen looncomponent, Meerdere Favorieten toegevoegd

Vanzelfsprekend kunt u ook door uzelf gemaakte  toeslagen en inhoudingen tot Favoriet maken.

Verwijderen van een favoriet

Als u een Favoriet wilt verwijderen dan is dat heel simpel: klik ook nu met de rechtermuisknop op de betreffende Favoriet. Kies vervolgens voor 'Verwijder *** uit favorieten'.

De betreffende toeslag, inhouding of incidentele beloning staat niet langer in het Favorietenlijstje.

Favorieten per werkGever, en alleen per 'subsoort'

Voor alle duidelijkheid: u kunt per werkGever uw Favorieten aanmaken. Logisch, want de ene werkgever zal weer heel andere veel gebruikte toeslagen, inhoudingen of incidentele beloningen hanteren dan de ander. U kunt niet per werkNemer Favorieten aanmaken.

Houdt u er verder rekening mee dat u Favorieten alleen per 'subsoort' kunt aanmaken. Sec de toeslag 'Bruto' kunt u logischerwijze geen favoriet maken. Loon moet namelijk wel weten welke Bruto toeslag uw favoriet is. Vandaar dat Favorieten alleen per nader gespecificeerde soort te kiezen zijn.