8: Berekenen vervolg

8.12 Uitleg Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR)

Theorie Voortschrijdend cumulatief rekenen
Het zogeheten voortschrijdend cumulatief rekenen is verplicht. Het voortschrijdend cumulatief rekenen is gebaseerd op de gedachte dat tijdens het kalenderjaar steeds het juiste bedrag aan premies werknemersverzekeringen wordt berekend. Bij iedere nieuwe loonbetaling wordt daartoe 'terug gekeken' naar alle eerdere verloningen, cumulatief dus.

Voorbeeld premie Zorgverzekeringswet bij Voortschrijdend cumulatief rekenen

• Werknemer verdient iedere maand € 4.000
• In mei is het vakantiegeld € 3.500. Totaal loon mei: € 7.500
• De werkGever betaalt de gehele premie ZVW
• VCR heeft invloed op de kosten werkgever van mei tot en met augustus via de maximum
  premie ZVW:

Maand

Heffingsloon

Maximum

ZVW 6,95%

Nog 'in te halen'

Januari

€ 4.000

€ 4.660,58

€ 278,-

€ 660,58  -/-

Februari

€ 4.000

€ 4.660,58

€ 278,-

€ 1.321,16  -/-

Maart

€ 4.000

€ 4.660,58

€ 278,-

€ 1.981,74  -/-

April

€ 4.000

€ 4.660,58

€ 278,-

€  2.642,32 -/-

Mei +vak.

€ 7.500

€ 4.660,58 +

€ 2.642,32 = € 7.302,90

€ 507,55

€ 197,10

Juni

€ 4.000

€ 4.000,00 + € 197,10 =

€ 4.197,10

€ 291,70

€ 463,48  -/-

Juli

€ 4.000

€ 4.660,58

€ 278,-

€ 1.124,06  -/-

Augustus

€ 4.000

€ 4.660,58

€ 278,-

€ 1.784,64  -/-

September

€ 4.000

€ 4.660,58

€ 278,-

€ 2.445,22 -/-

Oktober

€ 4.000

€ 4.660,58

€ 278,-

€ 3.105,80 -/-

November

€ 4.000

€ 4.660,58

€ 278,-

€ 3.766,38 -/-   

December

€ 4.000

€ 4.660,58

€ 278,-

€ 4.426,96 -/-
Voorbeeld 2013 premie WW bij Voortschrijdend Cumulatief Rekenen
• Werknemer verdient in januari € 1.000
• Van februari tot en met juni verdient hij € 1.600
• De werkgever betaalt de WW-premie, die tot 2013 een franchise kende (vrijgesteld bedrag).
  Onderstaand voorbeeld geldt dan ook niet meer voor het jaar 2019!
• VCR heeft invloed op de berekening kosten werkgever van februari tot en met april via de
  franchise WW:

Maand:

Loon

Franchise totaal (wg)

Franchise 'rest'

Basis W.W.-premie (wg)

Januari

€ 1.000

€ 1.435,75 (1.435,75 + 0)

€ 435,75

-

Februari

€ 1.600

€ 1.871,50 (1.435,75 + 435,75)

€ 271,50

-

Maart

€ 1.600

€ 1.707,25 (1.435,75 + 271,50)

€ 107,25

-

April

€ 1.600

€ 1.543 (1.435,75 + 107,25)

-

€ 57

Mei

€ 1.600

€ 1.435,75 (1.435,75 + 0)

-

€ 164,25

Juni

€ 1.600

€ 1.435,75 (1.435,75 + 0)

-

€ 164,25

Conclusies Voortschrijdend cumulatief rekenen
• De fiscus pakt wat zij pakken kan. Zie voorbeeld ZVW-premie.
• Maar anderzijds geldt ook: de fiscus geeft wat zij geven moet. Zie voorbeeld WW-premie.

Voortschrijdend cumulatief rekenen geldt niet voor de loonheffing
Het systeem van VCR geldt (nog) niet voor de loonbelasting / premies volksverzekeringen (= loonheffing).