8: Berekenen vervolg

8.10 Toeslagen per uur, per dag en de voordeelregel

Toeslag per uur
U kunt toeslagen per uur of per dag laten gelden. Een toeslag per uur kan voorkomen als u bijv. een onregelmatigheidstoeslag wilt betalen, een prestatietoeslag of een diploma-toeslag. Dat laatste is gebruikelijk in de kappersbranche, waar een werknemer een toeslag krijgt als hij of zij in het bezit is van een bepaald kappersdiploma.

Toeslag per uur anders dan overwerk
Toeslagen per uur is iets anders dan overwerk. Overwerk is uren die een werknemer werkt buiten zijn of haar normale uren. Dat is dus iets wezenlijk anders dan een diploma-toeslag of een onregelmatigheidstoeslag voor onregelmatige uren. Bovendien wordt overwerk belast via de tabel Bijzondere beloning. Bij overwerk krijgt u – in één periodestrook - dan ook twee 'aparte' loonberekeningen. Eén voor het standaard periodebedrag, en één voor de bijzondere beloning (incidentele beloning).

Voorbeeld Toeslag per uur
We kiezen een werknemer die op verzoek van zijn baas een week lang elke werkdag om zeven uur 's morgens begint in plaats van om negen uur om de post van een koerier in ontvangst te nemen. Hij stopt om half vier 's middags met werken. Die werknemer werkt dan voor die week het standaard aantal uren (8) dat in zijn bedrijf geldt, maar wel twee uren die vallen buiten de normale uren. Hij ontvangt daarom een onregelmatigheidstoeslag.

U kunt dit als volgt invullen: kies eerst voor de toeslag 'Bruto', klik op de knop 'Per uur' en vul daarna - als het nog niet door Loon is ingevuld - het normale uurloon voor de werknemer in. Vul ook het aantal 'onregelmatige' uren in en kies het percentage toeslag voor die onregelmatige uren.

U wilt de werknemer per dag twee uur onregelmatigheidstoeslag betalen van 50%. Dat percentage kiest u uit (u mag het ook zelf invullen). U vult voor de periode van die ene week bij aantal uren 10 in (5 dagen x 2 uur). Als u e.e.a. invult, verschijnt in het veldje 'Toeslag' automatisch de waarde van de onregelmatigheidstoeslag. Dit schermpje ziet er als volgt uit:

Loon salarissoftware

Afbeelding: Toeslag per uur

Deze bruto onregelmatigheidstoeslag wordt 'meegenomen' in de normale loonberekening. Dat wil zeggen dat de toeslag wordt opgeteld bij het brutoloon en dus ook op de gebruikelijke wijze - via de standaard witte loonheffingstabellen - wordt belast.

Toeslag/inhouding per dag
U kunt ook opgeven dat de toeslag/inhouding per dag moet worden toegepast. Dit komt voor bij bijvoorbeeld de risicogroepen Bouw en Stukadoors, waar onbelaste toeslagen per gewerkte dag bovenop het netto loon betaald mogen worden voor werkkleding, gereedschap, et cetera. Maar het komt ook buiten de 'Bouw' voor bij bijv. vertegen-woordigers die per dag dat ze onderweg zijn naar klanten een bruto toeslag koffiegeld ontvangen.

Let op: Dit impliceert dat als de bouwvakker of de vertegenwoordiger een dag niet werkt en u het verzuim vastlegt in Loon (zie hoofdstuk 7.4.1) de dagtoeslag niet wordt doorbetaald. Als u wilt dat de dagtoeslag wél wordt doorbetaald, bij bijv. snipperdagen, dan kunt u dat aangeven door vanuit het 'Loon Vandaag' bovenin de menu-balk voor 'Werkgever', en dan voor 'Toeslagen en Inhoudingen'. Verdere uitleg daarover vindt u in hoofdstuk 8.11.