6: Werkgevers

6.4 (Bestel)Auto van de zaak

Vanuit dit scherm legt u de auto's van deze werkgever vast. U kunt de auto's vastleggen die niet meer dan 500 km privé worden gebruikt. U kunt ook de auto's vastleggen die wél meer dan 500 km privé worden gebruikt: een auto van de zaak, dus. Daarnaar kijken we in dit hoofdstuk.

Het scherm ziet er zo uit:


Afbeelding: Werkgeversgegevens, Vervoer

Auto van de zaak in de loonstrook

Sinds 2006 maakt een auto van de zaak onderdeel uit van de loonstrook. Voor de auto('s) van de zaak legt u vast welke werknemers de auto van de zaak privé gebruiken, de mogelijke eigen bijdrage van een werknemer et cetera.

Als het om een auto van de zaak gaat wordt die informatie automatisch verwerkt in de loon-berekeningen. Bij de werkNemer kunt u op het tabblad Loon, Vervoer slechts ter informatie zien welke auto('s) van de zaak hij heeft, de cataloguswaarde en de eventuele eigen bijdrage. Want, zoals gezegd, alle gegevens rond de auto van de zaak legt u in dit werkgeversscherm vast.

Uniformering loonbegrip è auto van de zaak volledig belast
Per 1 januari 2013 vond er een flinke wijziging plaats in 'lonenland': de uniformering van het loonbegrip. Eén van de gevolgen hiervan is dat de bijtelling voor een auto van de zaak vanaf 2013 volledig wordt belast. Tot en met het jaar 2013 was die bijtelling alleen belast voor de premie Zorgverzekeringswet en de loonheffing.

Volgorde van werken
De handigste volgorde van werken bij een auto van de zaak in Loon is als volgt:

1) Auto van de zaak vastleggen via 'Voeg toe'
2) Gegevens van die auto vastleggen in dit scherm:

Afbeelding: Werkgevergegevens, Vervoer, Gegevens auto

NB De bijtelling is van toepassing 60 maanden vanaf de datum eerste tenaamstelling.

3) 'OK'
4) U belandt nu in het scherm 'Gebruik auto'.
5) Via 'Voeg toe' gaat u de gegevens van de (eerste) werknemer vastleggen die privé gebruik maakt van die auto.
6) U legt daarbij ook de eventuele eigen bijdrage vast
7) 'OK'
8) U belandt weer in het scherm ' Vervoer'
9) Check via de optie 'Overzicht' of e.e.a. juist is ingevoerd
10) Draai ter check een loon voor een werknemer en controleer of Loon de juiste getallen meldt over de auto van de zaak. Sla het loon niet op
11) Zijn de getallen juist? Dan bent u klaar met het invoeren van deze auto van de zaak.
12) Zijn de getallen onjuist? Corrigeer dan de gegevens en draai de proef-loonstrook opnieuw.

'Koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s)
De weg wijst zich grotendeels vanzelf. Alleen het 'koppelen' van een auto van de zaak aan de werknemer(s) behoeft nadere uitleg.

Via de knop 'Privé-gebruik' koppelt u de werknemer(s) aan de auto van de zaak:


Afbeelding: Werkgeversgegevens, Privé-gebruik auto

U koppelt nu de werknemer aan deze auto van de zaak via 'Voeg toe':


Afbeelding: Werkgeversgegevens, Gebruik auto

Percentage 100%
Verder kunt u het percentage aangeven waarvoor deze auto van de zaak door de gekozen werknemer privé wordt gebruikt. Als deze werknemer de enige is die in deze auto van de zaak meer dan 500 km privé rijdt, dan is het percentage 100%.


Voorbeeld auto v.d. zaak voor 1 werknemer (100%):
De cataloguswaarde van de auto is € 30.000,-. Bijtelling (in ons voorbeeld!) 25% over € 30.000 = € 7.500,- per jaar. Delen door 12* = € 625,- bijtelling per maand. Dit betekent een hoger heffingsloon, hogere premiebedragen, een hogere loonheffing en daarom een lager netto loon. (* Bij vierwekenlonen deelt Loon door 13. Bij weeklonen door 52.)

Als u de cataloguswaarde hebt ingegeven, en hebt aangegeven dat alleen deze ene werknemer de auto van de zaak gebruikt, zorgt Loon ervoor dat de bijtelling in de loonstrook verschijnt. Vanzelfsprekend wordt dezelfde bijtelling onderaan de loonberekening ook weer ingehouden.

Percentage < 100%
Het percentage kan ook minder dan 100% zijn als deze auto van de zaak door meerdere werknemers privé wordt gedeeld.

Voorbeeld auto v.d. zaak voor 2 werknemers (< 100%):
De cataloguswaarde van de auto is € 30.000,-. Bijtelling 25% over € 30.000 = € 7.500,- per jaar. Delen door 12* = € 625,- bijtelling per maand totaal. Stel dat de auto voor 60% wordt gebruikt door werknemer Jansen, en voor 40% door werknemer Vermeulen. Dan bedraagt de bijtelling voor Jansen € 375,- en voor Vermeulen € 250,-. Vanzelfsprekend wordt dezelfde bijtelling onderaan de loonberekening ook weer ingehouden. (* Bij vierwekenlonen deelt Loon door 13. Bij weeklonen door 52.)

Eigen bijdrage
Tot slot kunt u ook nog de eventuele eigen bijdrage ingeven van de gekozen werknemer. Daarmee daalt uiteraard de bijtelling met het door u ingevulde bedrag.

Voorbeeld Eigen bijdrage
Cataloguswaarde is € 20.000,-. Daarover 25% = € 5.000,-. Per maand betekent dat een bijtelling van € 416,67. De werknemer betaalt een eigen bijdrage van € 100,-.

Het Loon-pakket rekent e.e.a. automatisch voor u uit. In de loonberekening ziet u op het tabblad 'Loon' de bijtelling privé-gebruik auto van € 316,67 terug.

Vanzelfsprekend wordt ook nu dezelfde bijtelling onderaan de loonberekening weer ingehouden. Verder wordt de € 100 Eigen bijdrage privé-gebruik auto van het nettoloon afgetrokken.

Op het tabblad 'Kosten werkgever' vormt de Eigen bijdrage privé-gebruik auto een aftrekpost van € 100. Op het tabblad 'Grondslag' wordt de privé-gebruik auto als bijtelling getoond voor het heffingsloon (€ 416,67 in dit voorbeeld) en de Eigen bijdrage als aftrekpost (€ 100,- in dit voorbeeld).

Let op: De eigen bijdrage voor de auto is altijd hetzelfde, ongeacht het percentage privé-gebruik.


Bestelauto van de zaak via eindheffing
Het kan zijn dat twee of meer werknemers een bestelauto door de aard van het werk doorlopend afwisselend gebruiken. Dan kan het moeilijk zijn om de regeling voor privégebruik individueel toe te passen.

Er is ook geen sprake van doorlopend afwisselend gebruik als werknemer A een bestelauto de ene week gebruikt, werknemer B de volgende week, enzovoort.

Als het moeilijk voor u is om de regeling voor privégebruik individueel toe te passen, dan moet u eindheffing toepassen op het voordeel van het privégebruik. Deze eindheffing is op jaarbasis een vast bedrag van € 300,- per bestelauto.

Bij een aangiftetijdvak van een maand geeft Loon dan € 25 per bestelauto per maand aan. Het bedrag van de eindheffing gaat mee in de Aangifte loonheffingen in de rubriek 'Eind-heffing doorlopend afwisselend gebruik bestelauto'.

In deze situatie hoeft uw werknemer geen rittenregistratie bij te houden. U past de eindheffing voor de bestelauto in Loon zo toe:

1) 'Werkgever'
2) Tabblad 'Vervoer'
3) 'Voeg toe', voer de gegevens van bestelauto in
4) Kies bij 'Privé-gebruik' de optie 'Ja - via eindheffing (gedeelde bestelauto)'
5) 'OK'
6) Klik nu op de knop '(Privé)gebruik'
7) 'Voeg toe'. Koppel de eerste werknemer aan de bestelauto.
8) Koppel daarna één voor één ('Voeg toe') de overige werknemers die in de bestelauto rijden.
9) Bij de loonberekening staat op tabblad 'Kosten werkgever' nu de eindheffing vermeld.
10) Het eindheffingsbedrag hangt uiteraard af van het aantal werknemers dat in de bestel auto rijdt, en of u per maand of vierweken verloont. Totaal per jaar altijd € 300,-. Als dat bedrag verdeeld moet worden over bijvoorbeeld 5 werknemers, dan is de eindheffing per werknemer, per jaar € 60,-.

Meer info
Hier leest u meer over de auto van de zaak: https://www.loon.nl/Handleiding/Auto_van_de_zaak_vanaf_2017.pdf


6.4.1 Bijtelling auto van de zaak sinds 2017

Sinds 2017 wijzigen de autobelastingen op een aantal punten. Daarmee maakt het kabinet het stelsel van autobelastingen eenvoudiger, onder andere door het aantal bijtellingspercentages te verminderen. De veranderingen moeten ook zorgen voor stabiele belastinginkomsten en een efficiëntere bijdrage aan een gezonder milieu.


Wijzigingen autobelastingen van 2017 tot 2020 op hoofdlijnen

  • Verlaging van de aanschafbelasting personenauto's en motorrijwielen (bpm) voor 2020 met in totaal 14,7%.
  • Verlaging van 2% van de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor alle personenvoertuigen.
  • Verhoging van de mrb voor vervuilende dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto's vanaf 1 januari 2019.
  • Vermindering van het aantal bijtellingscategorieën van 4 naar 2.
  • Verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25 naar 22.
  • Versterking van de fiscale stimulering van volelektrische auto's.


Veranderingen autobelastingen
De bijtelling voor alle leaseauto's gaat geleidelijk naar 22%. Alleen volledig elektrische auto's krijgen een extra stimulans door een bijtelling van 4%.

Bijtelling leaseauto's vanaf 2016 tot en met 2020

Jaar

% bijtelling 0 gram/km

% bijtelling 1-50 gram/km

% bijtelling 51-106 gram/km

% bijtelling > 106 gram/km

2016

4%

15%

21%

25%

2017

4%

22%

22%

22%

2018

4%

22%

22%

22%

2019

4%

22%

22%

22%

2020

4%

22%

22%

22%


Bijtelling sinds 2017
Voor een nieuwe auto met een CO2-uitstoot van 106 gr/km of meer gaat het algemene bijtellingspercentage van 22 gelden. Dit geldt voor auto's die een datum van eerste toelating op de weg hebben vanaf 1 januari 2017. 

Voor zeer zuinige auto's blijft de verlaagde bijtelling gelden. Namelijk voor een periode van 60 maanden na de maand waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.


Meerdere percentages in de salarisadministratie
Let op. Er zijn dus sinds 2017 nog maar twee percentages bijtelling: 4% en 22%. Maar in de salarisadministratie (zoals Loon) is de keuze uit percentages veel groter:
0 – 4 – 7 – 14 – 15 – 20 – 21 – 22 – 25 – 35%.

Dit heeft natuurlijk te maken met het feit dat er in de salarisadministratie veelal ook leaseauto's zullen staan van vóór 2017, met de bijbehorende percentages.