6: Werkgevers

6.0 Inleiding hoofdstuk 6

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de werkgevergegevens.

Voor het invoeren van de standaardgegevens voor een werkgever verwijzen we u naar Hoofdstuk 3: 'Wizard nieuwe werkgever'.

In dit hoofdstuk 6 worden de volgende onderwerpen nader behandeld:

6.1 Het wijzigen van het aantal loonuren per dag
6.2 Het maken van afdelingen en groepen
6.3 Logboek werkgever
6.4 (Bestel)Auto van de zaak
6.5 Extra gegevens
6.6 Dossier