4: De Werknemers-wizard

4.8 Eerstedagssmeldingen (EDM) en Opgaaf Loonheffingen

Dit hoofdstukje is als volgt ingedeeld:
- Eerstedagsmeldingen
- Opgaaf loonheffingen

De opgaaf loonheffingen vervangt al sinds 2007 de bekende loonbelastingverklaring. We besteden hier kort aandacht aan. Aan de Eerstedagsmelding geven we ook aandacht, hoewel die in 2023 nog maar voor een beperkt aantal werkgevers nodig is.

Eerstedagsmeldingen

Sinds 2009 bijna geen EDM's meer
De verplichting tot het doen van een EDM voor nieuwe werknemers is per 1 januari 2009 vervallen. Alleen werkgevers waar bijzondere risico's op fraude en illegale tewerkstelling spelen, kunnen van de inspecteur een EDM-verplichting opgelegd krijgen. Dit betekent een aanzienlijke lastenvermindering voor werkgevers die zich aan de regels houden.

Wanneer moet ik eerstedagsmelding doen?
Als (!) u EDM's in moet sturen in 2023, dan moet die eerstedagsmelding uiterlijk de dag vóór het begin van de werkzaamheden bij de Belastingdienst binnen zijn. Er bestaat één uitzondering: als u met de werknemer afspreekt dat hij nog dezelfde dag bij u komt werken, dan mag u de werknemer op die dag aanmelden. Maar wel vóór het begin van de werkzaamheden.

Eerstedagsmelding via Loon
Met Loon is de EDM heel simpel. Aan het eind van deze wizard hebt u de mogelijkheid de nieuwe werknemer automatisch aan te melden bij de fiscus:

Loon salarissoftware Afbeelding: Nieuwe werknemer, Voltooid,
Eerstedagsmelding
Afbeelding: Nieuwe werknemer, Voltooid, Eerstedagsmelding

Let op: Bij de werkgever moet op het tabblad 'Loonheffing' staan aangevinkt dat de werkgever EDM's moet insturen voor nieuwe werknemers. Anders maakt Loon de EDM-optie voor een nieuwe werknemer onbenaderbaar ('grijs') in deze wizard.

Eerstedagsmelding via Loon Aangifte Service (LAS)
U verstuurt de EDM op dezelfde wijze waarop u de Aangifte loonheffingen verstuurt (zie hoofdstuk 10.1). Dus via LAS.


Opgaaf loonheffingen
Hier geeft u aan dat u na deze wizard het formulier 'Opgaaf loonheffingen' wilt draaien. De 'Opgaaf loonheffingen' vervangt sinds 2008 de loonbelastingverklaring. De werknemer vult dit formulier in, ondertekent het, en levert het in bij de werkgever.

Dit formulier is uiteraard van belang voor het correct toepassen van de loonheffing.

Via 'Overzichten', 'Formulieren', 'Opgaaf loonheffingen' kunt u ook achteraf dit formulier draaien.