2: De Welkomst-wizard

2.4 Administratie

In dit scherm moet u een 'administratie-keuze' maken. Dat komt door de map-opzet van Loon. Loon helpt u door reeds de keuze aan te stippen die hoogstwaarschijnlijk voor u de juiste is.

Om de map-opzet van Loon te kunnen begrijpen, eerst de volgende uitleg:
• Loon plaatst niet meer alle bestanden in de map 'Program Files', maar maakt een aparte map aan voor uw data-bestanden.

• Onder data-bestanden worden verstaan: de werkgever- en werknemergegevens, lonen, back-ups, uw Aangifte loonheffingen, en dergelijke. Kortom, alles wat u zelf in het Loon-pakket zet of hebt gezet.

• Hiermee loopt Loon in de pas met Windows, die zo'n gescheiden map-opzet feitelijk voorschrijven. LoonBasis en LoonPro werken dan ook prima onder Windows 7, 8 en 10.

NB Loon werkt niet meer samen met Windows XP, en Windows Vista. Maar die worden anno 2019 dan ook nauwelijks meer gebruikt, sinds Microsoft de ondersteuning ervan heeft stopgezet.

• Als u wilt, kunt u van de standaard aangeboden data-map afwijken. Zolang u maar de data-map en de programmatuur-map gescheiden houdt.

Loon salarissoftware Afbeelding: Welkomstwizard, Administratie

Afbeelding: Welkomstwizard, Administratie

Ad 1) U werkte reeds in 2018 met Loon
U wilt de gegevens uit Loon 2018 importeren. In deze handleiding gaan we ervan uit dat u vanaf 'nul' met Loon begint. Deze optie 1) is voor u dan uiteraard niet van toepassing.

Mocht u toch een al bestaande klant zijn, en werkte u dus in het jaar 2018 al met Loon, dan wilt u de gegevens van dat voorafgaande jaar wél importeren. Via deze uitleg kunt u alles lezen over het importeren uit 2018: https://www.loon.nl/Handleiding/Importhandleiding.pdf

Ad 2) U werkte in 2018 nog niet met Loon
U moet daarom een geheel nieuwe administratie aanmaken.

Dit is uw keuze als vanaf 'nul' met Loon begint. Dat is ook zo als u de 'eerste' gebruiker van een Loon- netwerk bent, en bepaalt in welke 'centrale' map de administratie (= de Loon-data 2019) komt te staan. Bijvoorbeeld F:\data\Loonadministratie 2019\.

Ad 3) U werkt met Loon 2019 in een netwerk, en u wilt een bestaande administratie gaan gebruiken.
• De 'eerste' gebruiker van dat netwerk (zie Ad 2) heeft reeds bepaald in welke 'centrale' map de administratie (= de Loon-data 2019) staat. Bijvoorbeeld F:\data\Loonadministratie 2019\. Zie ook hoofdstuk 2.6.
• U geeft nu in dit scherm aan dat ook u als netwerk-gebruiker van die administratie gebruik wilt maken. U klikt dan ook op 'Kies' en markeert (in ons voorbeeld) de map F:\data\Loonadministratie 2019\.

Uw systeembeheerder kan u hierbij eventueel helpen.