2: De Welkomst-wizard

2.0 Inleiding hoofdstuk 2

In dit hoofdstuk gaan we in op de welkomst-wizard. Daarbij worden de volgende onderwerpen nader behandeld:

2.1 Welkom!
2.2 Loon 2019 registreren
2.3 Risicogroep
2.4 Administratie
2.5 Uw klantgegevens
2.6 Administratie-map
2.7 Voltooid!
2.8 Meerdere gebruikers tegelijk? รจ LoonNet