1: De installatie van Loon

1.0 Inleiding hoofdstuk 1

In dit hoofdstuk maken we een begin met de installatie van Loon. In hoofdstuk 1 kijken we naar:

1.1 Het installeren van Loon
1.2 Snelkoppeling?
1.3 De licentie-overeenkomst