1: Loon Online in de private cloud

1.0 Inleiding hoofdstuk 1

U gaat aan de slag met Loon Online. In dit hoofdstuk leest u wat Loon Online precies is, en hoe u zich ervoor aanmeldt.

Ook kijken we in dit eerste hoofdstuk naar Loons licentie- en verwerkersovereenkomst en - in het directe verlengde daarvan - naar de AVG (Algemene Verordening Gegevens-bescherming).

1.1 Wat is Loon Online?
1.2 Voor uw veiligheid: mini-factuur van 25 cent
1.3 Stap 1: Sterk wachtwoord
1.4 Stap 2: Rdp-file installeren op uw bureaublad
1.5 Stap 3: Contact maken met Loon Online
1.6 De licentie-overeenkomst en verwerkersovereenkomst (AVG)
1.7 Mailen vanuit Loon Online lukt niet?
1.8 Video-uitleg starten met Loon Online