We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche

In de autobranche kan er sprake zijn van wisselend gebruik van auto’s. Hierdoor kan het moeilijk zijn om de grondslag voor de bijtelling van het privégebruik vast te stellen. In die gevallen mag u van de Belastingdienst de grondslag op een praktische manier vaststellen. In Loon gebruikt u dan de 'Fiscale bijtelling', type 'Auto voor de autobranche'.

Met de 'Fiscale bijtelling', type 'Auto voor de autobranche' wordt het heffingsloon met het ingevulde bedrag verhoogd. Over dat verhoogde heffingsloon worden de landelijk verplichte werknemerspremies en de loonheffing berekend. Deze fiscale bijtelling geldt dus niet alleen voor de loonheffing.

Het netto loon voor de werknemer zal door de fiscale bijtelling dalen. en de kosten voor de werkgever zullen stijgen.

De bijtelling privégebruik auto voor de autobranche is met regels omgeven. Zo moet u bij het bepalen van de hoogte van de bijtelling onderscheid maken tussen de volgende drie situaties:
1 De werknemer neemt na werktijd een auto mee.
2 De werknemer werkt niet, maar heeft wel een auto meegenomen.
3 De werknemer neemt geen auto mee.

U leest er alles over in de uitleg van de fiscus over de 'Bijtelling privégebruik auto voor de autobranche'...(pdf)