We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Beroepsgroepen

Loon kent alle premies van de 200 beroepsgroepen

Loon is ook het eenvoudigste salarispakket van Nederland. Want bij Loon salarissoftware zijn alle regelingen, percentages en premies van de 200 onderstaande beroepsgroepen al bekend en ingebouwd. U hoeft dus niets meer zelf op te zoeken of in te stellen, want dat heeft Loon al voor u gedaan. Dat is wel zo eenvoudig en betrouwbaar!

Als u werkt met LoonPro kunt u álle 200 beroepsgroepen verlonen.

Als u werkt met LoonBasis kiest u uw eigen beroepsgroep. U kunt dan alleen die groep verlonen. En de groep 00 Directeur-grootaandeelhouder (dga), want die krijgt u er gratis bij.

De 200 beroepsgroepen in Loon zijn:

00 Directeur-grootaandeelhouder
00 Pensioenuitkering
00 Opting-in
00 VUT-uitkering
00 Vroegpensioenuitkering
00 Familie van eigenaar
00 Aanvulling op uitkering
00 Uitkering ziektewet
00 Uitkering W.G.A.
00 Verzekeringsuitkering
00 IVA-uitkering
00 Levensloopuitkering 61+
00 Uitkering W.A.O.
01 Agrarisch bedrijf
01 Bloembollen
01 Open teelten boomkwekerij
01 Bos en natuur
01 Bedrijfsverzorging
01 Groenvoeder/drogerijen
01 Hoveniersbedrijven
01 Open teelten landbouw
01 LEO
01 Paddenstoelenteelt
01 Rundveeverbetering
01 Open teelten tuinbouw
01 Varkensverbetering
01 Dierhouderij
01 Glastuinbouw
02 Tabakverwerkende industrie
03 Bouwbedrijf
03 UTA-personeel in het bouwbedrijf
03 Afwerkbedrijven in de bouw
03 Afwerkbedrijven (UTA) in de bouw
03 Hellende daken
03 UTA-personeel in de Hellende daken
04 Baggerbedrijf
04 Baggerbedrijf
05 Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie
05 Stand- en tentoonstellingsbouw
05 Jachtbouw
06 Timmerindustrie
07 Meubelindustrie
07 Orgelbouw
08 Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtb.-ind.
09 Grafische industrie
10 Metaalindustrie
11 Electrotechnische industrie
12 Metaal en techniek
12 Tankstations
12 Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf
13 Bakkersbedrijf
14 Zoetwarenindustrie
15 Slagersbedrijven
16 Vleesgroothandel
16 Pluimveeverwerkende industrie
16 Vleeswarenindustrie
16 Gemaksvoedingindustrie
17 Detailhandel
17 Kappersbedrijven
17 Schoenmakerij
17 Meubileringsbedrijven
17 Brandstoffenhandel
17 Tandtechniek
17 Drogisterijbranche
17 Bloemenhandel
17 Naaimachinehandel
17 Slijterijen
17 Levensmiddelen
17 Boekverkopers
17 Aardappelen, groente en fruit
17 Elektrotechnisch
17 Verhuurinrichtingen
17 Boekwinkels
17 Exclusief BAR
17 Reisburo's
17 Retail non-food
17 Video detailhandel
17 Optiekbedrijven
17 Doe-het-Zelf
17 Bakkersdetailhandel
17 Vishandel
17 Retail non-food (Woninginrichting)
17 Dierenspeciaalzaken
17 Pianovakhandel en Muziekhandelaars
18 Reiniging
19 Grootwinkelbedrijf
20 Havenbedrijven
21 Havenclassificeerders
22 Binnenscheepvaart
23 Visserij
23 Walpersoneel
24 Koopvaardij
27 Vervoer posterijen
28 Taxivervoer
28 Ambulancevervoer
29 Openbaar vervoer
29 Vervoer (openbaar)
30 Besloten busvervoer
31 Overig personenvervoer te land en in de lucht
33 Horeca
33 Verblijfsrecreatie
33 Nederlands Horecagilde
34 Horeca catering
35 Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen
35 Apothekers
35 Medisch specialisten 
35 Ziekenhuizen
35 Geestelijke gezondheidszorg
35 Gehandicaptenzorg
35 Verpleegtehuizen en Thuiszorg
35 Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening
35 Huisartsenzorg
35 Tandheelkunde
35 Kinderopvang
35 Jeugdhulpverlening
35 Gezondheidszorg exclusief BAR
35 Huisartsen (SPH)
35 Gezondheidscentra 
35 Dierenartspraktijken
35 Protestantse Kerk
35 Sport
35 Kraamzorg
35 Lekenpersoneel (RK Kerk)
35 Zelfstandige klinieken
38 Banken
39 Verzekeringswezen
39 Zorgverzekeraar
40 Uitgeverij
40 Tijdschriftjournalisten
41 Groothandel I
41 Groothandel bouwmaterialen
41 Groothandel technische produkten
41 Groothandel bandenbranche
42 Groothandel II
42 Groothandel in textielgoederen
42 Groothandel levensmiddelen
42 Groothandel AGF
42 Groothandel eieren
42 Groothandel in dranken
42 Groothandel in bloemen en planten
42 Groothandel levensmiddelen (Horecaproducten)
42 Groothandel in kaas
43 Zakelijke dienstverlening I
44 Zakelijke dienstverlening II
44 Architecten
44 TrueBlue
45 Zakelijke dienstverlening III
45 Woningcorporaties
46 Zuivelindustrie
47 Textielindustrie
48 Steen-, cement-, glas- en keramische industrie
48 Vlakglasindustrie
48 Baksteenindustrie
48 Betonproduktenindustrie
48 Kalkzandindustrie
49 Chemische industrie
49 Bitumineuze dakbedekkingsprodukten
49 Verf- en drukinktindustrie
49 Natwasserij
49 Textielreiniging
49 Chemische wasserij
50 Voedingsindustrie
50 Groenten- en fruitverwerkingsindustrie
50 Drankenindustrie
50 Graanindustrie
51 Algemene industrie
51 Confectie-industrie
51 Kartonnage- en flexibel verpakkingsbedrijf
51 Schoen-, leder-, lederwarenindustrie
52 Uitzendbedrijven 1 ABU
52 Uitzendbedrijven 2 ABU
52 Intermediaire diensten
52 Detachering
52 Uitzendbedrijven 1 NBBU
52 Uitzendbedrijven 2 NBBU
53 Particuliere beveiliging
54 Culturele instellingen
54 Film- en bioscoopbedrijf
54 Omroeppersoneel
54 Bibliotheken
54 Toneel en Dans
54 Nederlandse Theater
54 Kunsteducatie
54 Nederlandse Podia
54 Musea
55 Overige takken van bedrijf en beroep
55 Relaxbranche
56 Schildersbedrijf
56 UTA personeel in het schildersbedrijf
57 Stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf
57 UTA personeel in het stukadoors-, afbouw- en terrazzobedrijf
58 Bitumineuze en kunststof dakbedekkingsbedrijf
58 UTA-pers. in het bitum. en kunststof dakbedekkingsbedr.
59 Mortelbedrijf
59 UTA-personeel in het mortelbedrijf
60 Steenhouwersbedrijf
60 UTA-personeel in het steenhouwersbedrijf
61 Overheid onderwijs en wetenschappen
62 Overheid rijk, politie en rechterlijke macht
63 Overheid defensie
64 Overheid provincies, gemeenten en waterschappen
65 Overheid openbare nutsbedrijven
66 Overheid overige instellingen
66 Overheid uitvoering WSW
67 W.S.W.-bedrijven
68 Railbouw
69 Telecommunicatie
80 Zelfstandigen natuursteenbranche
80 Zelfstandigen afbouwbranche