Afkoop pensioen in eigen beheer

Update. Inkomenscode Afkoop pensioen eigen beheer gewijzigd

- De Belastingdienst heeft de inkomenscode voor de afkoop van het pensioen in eigen beheer gewijzigd van code 56 naar code 63. Dat is pas duidelijk geworden op 6 juli 2017.

- Loon Salarissoftware zal deze code-wijziging binnenkort doorvoeren in de software.

- U hoeft niets te doen in dezen. De Belastingdienst verlangt namelijk geen correctie, ook niet met terugwerkende kracht.