We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Zorgbonus

Zorgbonus voor derden

Als u ook een zorgbonus verstrekt aan een derde (niet-werknemer), dan kunt u het bedrag van € 1000 overmaken aan de desbetreffende zorgprofessional en daarbij melding maken dat er eindheffing over afgedragen zal worden.

De eindheffing voor derden kunt u vervolgens in de loonaangifte verwerken over het tijdvak waarin deze derden de verstrekkingen genieten.

In de aangifte loonheffingen vermeldt u het bedrag van de eindheffing (€ 750) in de rubriek 2g - 'Eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard'.

U vindt dit veld terug wanneer u het overzicht Aangifte loonheffingen draait:

Loon salarissoftware Afbeelding: Eindheffing zorgbonus niet-werknemer

Afbeelding: Eindheffing zorgbonus niet-werknemer