We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Zorgbonus

Zorgbonus in overzicht Werkkostenregeling

Voor wat betreft de eindheffing over de Zorgbonus voor de werknemers zal pas na afloop van het loonjaar duidelijk zijn of de vrije ruimte overschreden wordt.

Loon bepaalt in de laatste loonaangifte hoeveel eindheffing de werkgever in totaal verschuldigd is. Om inzicht hierin te krijgen, kunt u het overzicht Werkkostenregeling draaien. Gaat u hiertoe naar 'Overzichten', 'Werkkostenregeling'.

In onderstaand voorbeeld heeft de werknemer maandelijks een andere onbelaste vergoeding ontvangen. In november wordt ook de Zorgbonus verloond. Wanneer u het overzicht Werkkostenregeling draait, kunt u onderaan terugzien welke verloonde vergoedingen allemaal afgetrokken worden van de Vrije ruimte:

Loon salarissoftware Afbeelding: overzicht Werkkostenregeling, onbelaste vergoeding werknemer
Afbeelding: overzicht Werkkostenregeling, onbelaste vergoeding werknemer

Bovenaan het overzicht (onderstaand) ziet u de totaaltelling voor de WKR.

In ons voorbeeld is de vrije ruimte € 827,45, dit is namelijk 3% van het fiscale jaarloon (2020):

Loon salarissoftware Afbeelding: overzicht Werkkostenregeling, berekening Vrije ruimte en Eindheffing.
Afbeelding: overzicht Werkkostenregeling, berekening Vrije ruimte en Eindheffing.

Aangezien de eindheffing minder dan € 800 bedraagt, zal er in dit geval nog een deel terugbetaald moeten worden.

De eindafrekening zal zijn: € 800 minus de werkelijk afgedragen eindheffing van € 618 is
€ 182 terug te betalen.