Wijzigingen loonstroken per 2018

Loonstroken en specificatie incidentele beloning via Overzichten

Als u de loonstroken oproept via 'Overzichten', 'Loonoverzichten',  'Loonstroken' dan ziet u per 2018 een gewijzigd scherm. Links 2018, rechts 2017:

Afbeelding: Overzicht 'Loonstroken', 2018 versus 2017

In Loon 2017 moest u nog de 'Bijzondere beloning(en)' apart aanvinken voor de A- en B-stroken. U kon daarbij tevens kiezen voor de 'Combi-loonstrook'. Dat alles hoeft in 2018 niet meer want per 2018 wordt altijd de volledige strook getoond, dus inclusief de eventuele incidentele beloning.

Specificatie incidentele beloning
U kunt met de optie '…incl. specificaties' voor elke 'Incidentele beloning' wel de nadere specificatie oproepen, en eventueel uitreiken aan uw werknemers. Dus een apart getoonde strook voor het vakantiegeld, de bonus, provisie, et cetera. Daarin ziet u o.a. wat er netto van het bruto resteert, en hoeveel loonheffing er is betaald. Let op: de specificatie kan alleen worden getoond via 'Overzichten', en dus niet direct bij het verlonen zelf.

Nog een aandachtspunt: voor 'overwerk' is geen nadere specificatie mogelijk. Overwerk wordt sinds 2018 immers altijd samengevoegd met het reguliere salaris.

U kunt er in Loon 2018 gelijk voor kiezen alle stroken (loonstrook, kosten werkgever en de grondslagen) te draaien, en eventueel te versturen. Maar per onderdeel kan ook. Vink uw keuze(s) simpelweg aan.

Nog een handige nieuwe optie is dat u kunt kiezen voor 'Alleen loonberekening voor afdrukken op voorbedrukt papier'. Dan verschijnt alleen de loonberekening, met de lay-out van de voorbedrukte loonstrook. Die print u vervolgens op het voorbedrukte papier:

 

Loon salarissoftware Afbeelding: Voorbedrukte loonstroken
afdrukken (hard copy) Afbeelding: Voorbedrukte loonstroken afdrukken (hard copy)