Wijzigingen loonstroken per 2018

Handige overzichten bij Lonen

Als u nu via 'Lonen' eerdere lonen van een werknemer oproept dan ziet u dat er in dat scherm een aantal handige opties zijn bijgekomen en een aantal optisch zijn gewijzigd. We gaan de belangrijkste kort langs.

Loonstaat
Het programma laat u bij binnenkomst op 'Lonen' direct de loonstaat zien. Als u wilt kunt u de lege kolommen (nul-waarden) ook in het overzicht oproepen met de optie 'Toon lege kolommen'.


Afbeelding: 'Lonen', 'Loonstaat'

Historische lonen
Loon bewaart alle salarissen. Ook de verwijderde en opnieuw berekende. De meest recente strook staat altijd bovenaan. Het nu geldende salaris is altijd vetgedrukt.

Een historisch salaris is sinds Loon 2018 voorzien van een 'klok-icoontje'.

Afbeelding: 'Lonen', 'Toon historische lonen'

Detailberekeningen
Via de optie 'Toon detailberekeningen' worden voor de gekozen strook ook de WAS-berekening (Wet Aanpak Schijnconstructies) en de reserveringsberekening oproepbaar.


Afbeelding: 'Lonen', 'Toon detailberekeningen'

Toon grafiek
Met deze optie ziet u de grafische weergaven (middels staafdiagrammen) van de diverse premies en de heffingskortingen van de gekozen loonberekening.

U kunt zelf aangeven wat u wilt zien. Zowel voor de werknemer, als voor de werkgever. Bij de werkgever ziet u uiteraard niet de loonheffingskortingen, want alleen de werknemer betaalt

loonheffing.

In de grafieken wordt ook het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) voor u duidelijk gemaakt. VCR geldt alleen voor de werknemerspremies, niet voor de loonheffing. Meer info over VCR vindt u hier: https://www.loon.nl/Handleiding/CumulatieveMethode.pdf


Afbeelding: 'Lonen', 'Toon grafiek'