Wijzigingen loonstroken per 2018

Alleen volledige periode verwijderen

Nog een wijziging. Tot en met het jaar 2017 kunt u bij een A- en/of B-strook (incidentele beloningen) de stroken apart verwijderen. Als u alleen de reguliere strook wilt verwijderen dan kon dat. Op zich is dat flexibel, maar niet helemaal correct omdat verloningen rekenkundig invloed hebben op elkaar.

Sinds 2018 is er dan ook besloten dat u alleen nog een volledige periode kunt verwijderen. U moet dan de stroken voor die periode geheel opnieuw draaien zodat 'de cijfers' in orde blijven.

Loon salarissoftware Afbeelding: Alleen lonen verwijderen per gehele
periode
Afbeelding: Alleen lonen verwijderen per gehele periode

Logischerwijze is er voor het overwerk vanaf 2018 sowieso nog maar één strook beschikbaar. Zie het hoofdstukje 'Incidentele beloning 'overwerk' niet meer als aparte strook'.