Wijzigingen per 2021 in 'lonenland'

9) Pensioenaangiften 2021

In 2021 vindt er een aantal wijzigingen plaats met betrekking tot de pensioenaangiften. Zo zijn er een aantal pensioenfondsen die overgaan op de Uniforme Pensioenaangifte (UPA), en wijzigen sommige pensioenfondsen van pensioenuitvoerder.

Fondsen die per 2021 overgaan naar de UPA:

·         Bakkers Pensioenfonds (TKP)

·         BPL Pensioen (TKP)

·         Pensioenfonds Recreatie (TKP)

·         Pensioenfonds VLEP (AZL)

·         Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (AZL)

·         Stichting Uitvoeringsregelingen voor het Schilders,- Afwerkings- en Glaszetbedrijf (SUSAG) (De Eendracht)

Wijzigingen pensioenuitvoerders:

·         Pensioenfonds Detailhandel van TKP naar Capgemini

·         Pensioenfonds Meubel van Centric naar TKP

·         Pensioenfonds Kappers van AGH naar TKP

·         Reiswerk Pensioenen van AGH naar PGB*

·         Pensioenfonds AVH van AGH naar PGB*

* Wijziging is nog onder voorbehoud. Het is op dit moment namelijk nog niet geheel zeker dat deze wijziging plaats zal gaan vinden per 2021.