Wijzigingen per 2021 in 'lonenland'

8) Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)Hoge of lage WW-premie
Voor de Wab moeten diverse indicaties en gegevens doorgegeven worden in de loonaangifte. Dit heeft dan vooral te maken met het toepassen van de lage dan wel hoge WW-premie.

Geen herziening bij > 30% overwerk (2020 én 2021)
Onderdeel van de Wab was oorspronkelijk ook de regel dat de lage WW-premie aan het einde van het loonjaar herzien zou moeten worden indien een werknemer meer dan 30% overuren had gemaakt. Er moest dan alsnog hoge WW-premie worden afgedragen. Vanwege de coronacrisis is dit uitgesteld voor 2020.

Recent is aangekondigd dat de herziening bij meer dan 30% overwerk ook opgeschort is voor 2021.

Toch foutherstel nodig?

Doordat de loonaangifte een cumulatieve werking heeft, is het niet altijd meer mogelijk iets in de werknemersgegevens aan te passen zonder een nieuw dienstverband aan te maken. Dit kan foutmeldingen / afkeuringen van de Belastingdienst opleveren.

Tip. Wijzigingen die de WW-premie zou kunnen beïnvloeden zijn:
Contract voor bepaalde / onbepaalde tijd, Werkschema, Contract mondeling / schriftelijk.

·                    Met terugwerkende kracht (foutherstel)? Leest u dan: https://www.loon.nl/loon/Wab_en_Loon/Per_ongeluk_met_de_onjuiste_gegevens_verloond%20_Foutherstel.html

·                    Vanaf een bepaalde datum? Leest u dan: https://www.loon.nl/loon/Wab_en_Loon/4)_WW-premie_hoog_of_laag%20__Wijziging_situatie_gedurende_het_loonjaar.html

Per 1 juli 2021: wijzigingen verplicht aanbod vaste arbeidsovereenkomst
Op 1 januari 2021 treedt de Verzamelwet SZW in werking. De wet wijzigt onder andere de regels die gelden voor het verplichte aanbod van een vaste arbeidsovereenkomst dat na twaalf maanden aan een werknemer met een oproepovereenkomst moet worden gedaan.

Het gaat om twee wijzigingen:
- Als de werknemer het aanbod heeft geaccepteerd, moet de vaste arbeidsomvang uiterlijk ingaan op de eerste dag van de vijftiende maand van de arbeidsovereenkomst. Eerder mag wel, maar later niet meer.

- Ten tweede moet een werknemer niet ten minste een maand de tijd krijgen om het aanbod te accepteren maar een maand.

Let op: deze nieuwe regels zullen – in tegenstelling tot de rest van de Wet – pas op 1 juli 2021 in werking treden.