Wijzigingen per 2021 in 'lonenland'

3) Heffingskortingen (max) 2021


Algemene heffingskorting      € 2.837
Arbeidskorting                        € 4.205

Jonggehandicaptenkorting €    761

Levensloopverlofkorting €    223

Voor wat betreft de levensloopregeling is het einde van het overgangsrecht 1 januari 2022. Het fictieve genietingsmoment voor nog niet opgenomen aanspraken is vervroegd naar 1 november 2021, hierna is er geen levensloopverlofkorting meer.