Wijzigingen per 2021 in 'lonenland'

12) Vooruitblik 2022

In 2022 zal er ook premiedifferentiatie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) ingevoerd gaan worden. Er is dan geen basispremie meer, maar er zal gedifferentieerd worden naar grootte van de werkgever.

Er wordt hierbij aangesloten bij de huidige indeling van werkgevers voor de Whk. Kleine werkgevers gaan dan een lagere premie afdragen.