Werkkostenregeling

Werkkostenregeling. Hoe zit het nou met de ***?

In het zeer kort vindt u onderstaand een alfabetisch lijstje met de meest voorkomende vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Hoe past u die toe?

Auto van de zaak
Nooit onder de WKR. Dus altijd bijtelling via de loonstrook (bij meer dan 500 km privé).

Bedrijfskleding
Vergoedt of verstrekt u de kleding aan uw werknemer? Dan vormt het een brutering op de loonstrook (loon in natura). Dit geldt ook voor een vergoeding voor de reinigingskosten van die kleding. Maar u kunt de vergoeding of vertrekking van de bedrijfskleding ook onderbrengen in de WKR (0% via de vrije ruimte, of 80% eindheffing).

Stelt u kleding ter beschikking aan uw werknemer? Dan is dit een nihilwaardering (dus nooit belast) als het werkkleding is en geheel of gedeeltelijk op de werkplek wordt gedragen. Om als werkkleding te worden aangemerkt, gelden echter wel voorwaarden!

Bedrijfsmaaltijden
Er geldt een gerichte vrijstelling voor maaltijden met een zakelijk karakter: bij overwerk, koopavonden, dienstreizen en dergelijke. Die zijn dus 'nooit belast'.

Maaltijden zonder zakelijk karakter doen wel een beroep op de vrije ruimte.

Maaltijden in de bedrijfskantine (met een normbedrag van € 3,35 per maaltijd in 2020) doen eveneens een beroep op de vrije ruimte. Deze maaltijdvergoedingen zullen echter via de financiële administratie lopen, en in die zin dus buiten Loon worden vastgelegd.

In schema ziet een en ander er zo uit:Bonussen
Het onbelast uitkeren van een bonus door gebruik te maken van de Werkkostenregeling, zal de Belastingdienst niet accepteren. De (strengere) regelgeving zal uitgaan van een verscherpt gebruikelijkheidscriterium. Dit betekent dat de Belastingdienst toetst of de vergoeding niet te ver afwijkt van dat wat bij de werkgever zelf, én in de branche van uw onderneming gebruikelijk is.

Een bonus bruto uitbetalen kan en mag natuurlijk wel altijd. Dan loopt de fiscus immers geen premies en loonheffing mis.

Computer
Geldt het noodzakelijkheidscriterium? Dan nooit belast. Zo niet, dan onder de WKR (0% via de vrije ruimte, of 80% eindheffing). Of bruteren via de loonstrook (loon in natura).

Fiets van de zaak
Geen speciale regeling meer. Fiets van de zaak valt onder de WKR, dus 0% als er nog vrije ruimte is, of 80% via de eindheffing . Bruteren (loon in natura) van het aankoop-bedrag mag uiteraard ook.

Er is geen maximumbedrag meer (was € 749,-).

Cafetariaregeling: toeslag 'Uitruil bruto loon'. Bedrag met een minteken ervoor omdat het heffingsloon mag worden verlaagd. Werknemer moet de fiets terugbetalen. Daarom ook negatieve 'Nooit belaste' toeslag voor hetzelfde bedrag.

Alternatief: de werkgever vergoedt € 0,19 netto per kilometer woon-werkverkeer om zo het fietsen te stimuleren.

Internet thuis
Geldt het noodzakelijkheidscriterium? Dan nooit belast. Zo niet, dan onder de WKR (0% via de vrije ruimte, of 80% eindheffing). Of bruteren via de loonstrook (loon in natura).

Kerstpakket
Kerstpakketten vallen onder de WKR (0% via de vrije ruimte, of 80% eindheffing). Of bruteren via de loonstrook (loon in natura).

De oude regels (tot € 70 eindheffing van 20%) vervallen dus.

OV-kaart. Zakelijk
Voor zakelijke kilometers geldt een gerichte vrijstelling, dus nooit belast.

Let op! Nieuwe regels reiskostenvergoeding per 1 januari 2021! Een fulltime werknemer die elke dag per trein tussen Rotterdam en Utrecht reisde kon in 2020 nog rekenen op een onbelaste reiskostenvergoeding van bijna 500 euro. Ook als hij die afstand niet daadwerkelijk aflegde en volledig thuiswerkte. Vanaf 1 januari 2021 valt deze vergoeding helemaal weg als hij thuiswerkt. Om de vaste reiskostenvergoeding te mogen handhaven moet de werkgever aantonen dat de werknemer 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist. Als dit niet aantoonbaar is, moet er voortaan gedeclareerd worden per reis en zijn te veel uitgekeerde reiskostenvergoedingen belast.

OV-kaart. Niet-zakelijk
Niet-zakelijke kilometers zijn belast via de WKR (0% via de vrije ruimte, of 80% eindheffing). Of u bruteert via de loonstrook (loon in natura).

Personeelsfeest
Een personeelsfeest op de eigen werkvloer is een nihilwaardering, dus onbelast. Als het personeelsfeest elders plaatsvindt dan valt deze onder de WKR, dus 0% als er nog vrije ruimte is, of 80% eindheffing.

Ook bij het personeelsfeest geldt dat bruteren via de loonstrook (loon in natura) een alternatief is.

Reiskosten
Gerichte vrijstelling voor zakelijke kilometers tot en met € 0,19. Boven de € 0,19 vallen de zakelijke reiskosten onder de WKR, dus 0% als er nog vrije ruimte is, of 80% eindheffing.

Let op! Nieuwe regels reiskostenvergoeding per 1 januari 2021

Werknemers mogen voor thuiswerkdagen geen onbelaste reiskostenvergoeding meer ontvangen vanaf 1 januari 2021. Welk vervoersmiddel de werknemer gebruikt doet er niet toe. De regels voor de vaste reiskostenvergoeding gelden zowel voor de onbelaste 19 cent per kilometer met eigen vervoer als de vergoedingen voor openbaar vervoer. Betaalt de werkgever meer dan de daadwerkelijk afgelegde reiskosten, dan zijn die vergoedingen belast.

Een fulltime werknemer die elke dag per trein tussen Rotterdam en Utrecht reisde kon in 2020 nog rekenen op een onbelaste reiskostenvergoeding van bijna 500 euro. Ook als hij die afstand niet daadwerkelijk aflegde en volledig thuiswerkte. Vanaf 1 januari 2021 valt deze vergoeding helemaal weg als hij thuiswerkt. Om de vaste reiskostenvergoeding te mogen handhaven moet de werkgever aantonen dat de werknemer 36 weken of 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist. Als dit niet aantoonbaar is, moet er voortaan gedeclareerd worden per reis en zijn te veel uitgekeerde reiskostenvergoedingen belast.

Sinterklaasfeest
Een Sinterklaasfeest op de eigen werkvloer is een nihilwaardering, dus nooit belast. Als het personeelsfeest elders plaatsvindt dan valt deze onder de WKR, dus 0% als er nog vrije ruimte is, of 80% eindheffing.

Ook bij het Sinterklaasfeest geldt dat bruteren via de loonstrook (loon in natura) een alternatief is.

Sinterklaasfeest, cadeautjes kinderen
Zijn de cadeautjes eetbaar, en worden ze 'op de werkplek' geconsumeerd? Dan geldt een nihilwaardering, dus zijn de cadeaus onbelast.

Zijn de cadeautjes eetbaar, maar worden ze niet 'op de werkplek' geconsumeerd? Dan geldt de WKR (0% via de vrije ruimte, of 80% eindheffing). Of bruteren via de loonstrook (loon in natura). Ja, zo ver gaan de regels echt!

Tablet
Geldt het noodzakelijkheidscriterium? Dan onbelast. Zo niet, dan onder de WKR (0% via de vrije ruimte, of 80% eindheffing). Of bruteren via de loonstrook (loon in natura).

Telefoon
Geldt het noodzakelijkheidscriterium? Dan onbelast. Zo niet, dan onder de WKR (0% via de vrije ruimte, of 80% eindheffing). Of bruteren via de loonstrook (loon in natura).